Hyppää pääsisältöön
Uutiset

Suomalainen työelämä –tutkimus käynnistyy

Accountor toistaa vuonna 2017-2018 tehdyn Suomalainen työelämä –tutkimuksen. Tänä vuonna olemme erityisesti kiinnostuneita,  onko korona-aika on muuttanut suomalaista työelämää ja miten se näkyy työntekijöiden suhtautumisessa työhön ja työelämään. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 18-69-vuotiaat suomalaiset työssäkäyvät. Otoskoko on n. 2000 vastaajaa.

Tarkastelussa liiketoimintalähtöisiä teemoja:

  • Miten suomalaiset kuvailevat työnantajaansa?
  • Millainen on suomalaisten työntekijöiden tunneilmapiiri?
  • Miten innostus rakentuu suomalaisissa työntekijöissä?
  • Miten nyt arvioidaan mm. oman työn sisältöä, työyhteisöä, esimiestyötä, asiakaslähtöisyyttä ja yritystä verrattuna aikaisempaan?
  • Millaisia ovat työntekijöiden työpaikan vaihtoaikeet ja syyt vaihtamiselle?
  • Millä kriteereillä työnantajaa punnitaan työpaikan vaihtotilanteessa?

Tarkastelussa tulee olemaan liiketoimintalähtöisiä teemoja, jotka ovat tuttuja jo aiemmalta kierrokselta. Muutoksia tarkastellaan tietysti eri työntekijäsegmenteissä (ikä, ammattiasema jne.) ja jopa toimialoittain, sekä myös sen mukaan, miten korona on vaikuttanut  asemaan työmarkkinoilla (esim. lomautukset). Lisäksi esitellään ajankohtaisempia teemoja, kuten etätyön tekemisen mielekkyyttä, sekä luottamusta tulevaisuuden työelämää kohtaan koronan jälkeen.

Kenttätyö käynnistyy elokuussa

Kenttätyö käynnistyy viikolla 35. Analyysit ja raportit alkavat valmistua vaiheittain syyskuun puolessa välissä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan Talous & Työelämä 2020 -virtuaalitapahtumassa 28.10.2020. Kokonaisanalyysin lisäksi tulemme tekemään myös toimialakohtaisia raportteja. Tutkimuksen avulla voimme antaa arvokasta näkemystä tämän päivän työelämästä, ml. koronan vaikutuksista.

Haluatko lisätietoja Suomalainen työelämä -tutkimuksestamme? Ota yhteyttä!

Tags

Share