Hyppää pääsisältöön
Palvelun hankintasopimuksen tarkistuslista
Uutiset

Tulorekisterin ongelmat vaikuttaneet sekä yrityksiin että tilitoimistoihin

Tulorekisteri tuli helpottaakseen byrokratiaa, mutta sen sijaan sekä yrityksissä että tilitoimistoissa on painittu sen aiheuttamien ongelmien kanssa.  Henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija Eija Männistö Taloushallintoliitosta vahvistaa, että Tulorekisterin ongelmat ovat vaikeuttaneet monien yritysten asioiden hoitamista. Männistön mukaan ongelma on saattanut konkretisoitua yritykselle esimerkiksi liian isoina maksettavien verojen määrinä.

Tulorekisterissä on ollut sekä teknisiä että käytettävyysongelmia. Ensinnäkin tietojen siirtymisessä Tulorekisteristä OmaVeroon on ollut viiveitä – erityisesti paperilla tehtävissä ilmoituksissa. Toiseksi ilmoitettuja tietoja on siirtynyt kahteen kertaan. Nämä molemmat ongelmat ovat vaikuttaneet virheellisesti yrityksen maksettavien suoritusten määrään verohallinnolle. Lisäksi päänvaivaa ovat aiheuttaneet tietynlaiset ilmoittamistapaukset kuten kesken kuukauden voimaan tulleet luontoisedut sekä hallitusten jäsenten ja YEL:n piirissä olevien, kerran kuukaudessa ilmoittamista vaatineet puhelinedut.

Miten tulorekisterin ongelmat ovat sitten näkyneet tilitoimiston ja yrityksen arjessa? Männistö kertoo, että OmaVerosta palautuneet maksut ja virheelliset viivästysseuraamukset ovat aiheuttaneet tilanteita, joissa yrityksissä on saattanut herätä jopa epäily siitä, ettei tilitoimisto ole hoitanut yrityksen asioita sovitusti. Männistön mukaan useat Taloushallintoliiton jäsentilitoimistot ovat raportoineet mainituista ongelmista. ”Onneksi tilanne on jo parempi, sillä palkkahallinnon ohjelmien ja Tulorekisterin ongelmia on korjattu. ”

Normaali ilmoittaminen toimii jo paremmin ja alkuvuonna ilmenneitä viiveitä ei enää ole. Lisäksi verottaja on tehnyt helpotuksia ilmoituskäytäntöihin, kuten sallimalla luontoisetujen ilmoittamisen ensimmäisen täyden palkanmaksujakson yhteydessä. Hallitusten jäsenten ja YEL:n piirissä olevien puhelinedun voi halutessaan ilmoittaa etukäteen koko vuodeksi kerrallaan. Näillä edellytyksenä on, ettei heille makseta muuta palkkaa eivätkä he ole TyEL-, työttömyys- eikä tapaturmamaksun alaisia.

Entä kuinka toimia, jos yrityksen ilmoitukset ovat menneet väärin? Verohallinto on tiedottanut, että yritysten tulee mitätöidä ylimääräiset niin kutsutut tupla- tai haamuilmoitukset. Työnantajasuoritukset maksetaan ajallaan, vaikka viiveitä tietojen siirroissa OmaVeroon olisikin. Eläkeyhtiöt laskuttavat ilmoitusten perusteella, mutta hyvittävät virheellisyydet seuraavilla laskuilla. Yritys voi olla virhetilanteissa myös yhteydessä eläkeyhtiöön ja pyytää korjaamaan virheellisyydet ennen seuraavaa laskua.

Männistö muistuttaa, että Tulorekisterihanke on ollut valtava, joka on vaatinut huomattavia muutoksia ja paljon työtä ennen käyttöönottoa niin ohjelmistotoimittajilta kuin palkkapalveluiden tuottajilta. Varsinainen siirtyminen järjestelmään tehtiin kertaheitolla ja se on ollut iso haaste kaikille osapuolille. Tietoja on ilmoitettu uudella tavalla jo yli 10 miljoonaa kertaa, joista on 85% on toimitettu teknisten rajapintojen kautta. Lukujen valossa isosta työmäärästä huolimatta Tulorekisteri-ilmoittaminen on kuitenkin onnistuttu ottamaan käyttöön.

”Tulorekisteri on ollut valtava hanke, joka aiheutti paljon työtä sekä ohjelmistotoimittajille että palkanlaskentaan. Monia asioita jouduttiin tekemään hyvin lähellä tulorekisterijärjestelmään siirtymistä ja ilmoittamisen muutokset opeteltiin kantapään kautta.” Männistö kertoo.

”Kaiken kaikkiaan Tulorekisteri on hyödyksi kaikille tulonsaajille, sillä viranomaispäätösten tueksi saadaan reaaliaikainen tieto ja käsittelyajat nopeutuvat. Tulorekisterin ansiosta työntekijöiden tarvitsee yhä harvempaan paikkaan toimittaa palkkatodistusta enää”, Männistö summaa.

Tulorekisteri kiteytettynä

Kenen hanke: Valtiovarainministeriö ja Verohallinto

Mitä ilmoitetaan: Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Keitä koskee: Tietojen ilmoittaminen Tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 alkaen ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 alkaen.