Hyppää pääsisältöön
Vuodenvaihteen lakimuutokset
Uutiset

Vuodenvaihteen lakimuutoksia

Asiantuntijamme kokosivat yhteen vuoden vaihteessa tulleet lakimuutokset.

Uusi tietosuojalaki voimaan

Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, jonka soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. Tietosuojalaki ei muodosta itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovelletaan rinnakkain EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. EU:n tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista.

Uudella tietosuojalailla säädetään tietyissä kysymyksissä poikkeuksia ja täsmennyksiä EU:n tietosuoja-asetukseen. Tietosuojalailla säädetään myös valvontaviranomaisesta sekä eräistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä erityistilanteista, kuten sananvapauden ja henkilötietojen suojan yhteensovittamisesta.

Tulorekisterin käyttöönotto

Kansallinen tulorekisteri KATRE otettiin käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki palkansaajille ja rajoitetusti verovelvollisille maksetut erät mukaan lukien verottomat korvaukset. Tiedot tulorekisteriin tulee toimittaa palkansaajatasolla jokaisesta maksatustapahtumasta viiden päivän sisällä. Tulorekisteriin tulee korjata myös kaikki niin sanotut väärin perustein palkansaajalle maksetut erät erillisillä korjausilmoituksilla.

Tulorekisteri-ilmoituksille on määritelty erilliset sanktiot myöhästymisen tai väärin annettujen ilmoitusten osalta. Sanktiot muodostuvat päiväkohtaisista ja suorituksen määrän perusteella muodostuvista myöhästymismaksuista.

Työllistämispalkkio edistämään työllistämistä

Hallitus päätti 19.12.2018 työnantajalle myönnettävästä työllistämispalkkiosta. Elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi saada 4 000 euron työllistämispalkkion, kun tämä palkkaa palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työllistämispalkkio voidaan myöntää, kun työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, ja työsuhde on voimassa palkkiota haettaessa.

Työnantajan on haettava työllistämispalkkiota työ- ja elinkeinotoimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty. Palkkio voidaan myöntää työsuhteesta, joka on toistaiseksi voimassa oleva heti palkkatuetun työn alkaessa sekä työsuhteesta, joka muuttuu palkkatukijakson aikana määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi. Työllistämispalkkio on määräaikainen kokeilu, ja sitä voi saada vuoden 2019 alusta kesäkuun loppuun saakka.

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Share