Hyppää pääsisältöön

Vuodenvaihteen muutokset palkanlaskennassa 2021

Palkanlaskenta 2021_Vuodenvaihteen muutokset palkanlaskennassa 2021_Luontoisedut, verovapaat korvaukset ja sosiaaliturvamaksut.jpg

Lue alta tai lataa ohje vuodenvaihteen palkanlaskennan muutoksista. Ohjeessa selvennetään, millaisia muutoksia astuu voimaan luontoiseduissa, verovapaissa kustannusten korvauksissa ja sosiaaliturvamaksuissa. Mukana on myös uusia työsuhde-etuja.

1. Luontoisetujen raha-arvot

Autoetu

Vapaa autoetu: Työnantaja maksaa kaikki autosta aiheutuneet kustannukset
Auton käyttöetu: Työntekijä maksaa ainakin auton polttoainekustannukset

Ikäryhmä
Vapaa autoetu /kk
Käyttöetu /kk

A
(2019-2021 käyttöönotetut autot) 

1,4 % auton uushankinta-hinnasta +
270 € tai 0,18 €/km

1,4 % auton uushankinta-hinnasta +
105 € tai 0,07 €/km

B
(2016-2018 käyttöönotetut autot) 

1,2 % auton uushankinta-hinnasta +
285 € tai 0,19 €/km

1,2 % auton uushankinta-hinnasta +
120 € tai 0,08 €/km

C
(ennen vuotta 2016 käyttöönotetut autot) 

0,9 % auton uushankinta-hinnasta +
300 € tai 0,20 €/km

0,9 % auton uushankinta-hinnasta +
135 € tai 0,09 €/km

Kaikissa ikäryhmissä ohjevähittäismyyntihinnasta vähennetään 3.400 € (pyöristys alempaan 10 euroon). Lisävarusteet (poislukien talvipyörät ja autopuhelin), joiden arvo ylittää 850 € lisätään uushankintahintaan.  Työnantajan työsuhdeauton mukana kustantaman kotilatauslaitteen kustannus katsotaan osaksi auton verollisia lisävarusteita, ja sen arvo lisätään uushankintahintaan siltä osin kuin lisävarusteiden arvo ylittää 850 €.

Autoilla, joiden hiilidioksidipäästö on 0 g/km, verotusarvo on 170 €/kk vähemmän. Tämä koskee sekä vapaata autoetua että auton käyttöetua. Vapaassa käyttöedussa verotusarvooon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään vielä 120 €/kk tai 0,08 €/km. Tuki koskee vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityjä autoja. Tämä on määräaikainen verotuki vuosille 2021-2025.

Autotallietu

Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1−4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 86 € ja muun Suomen alueella 56 € kuukaudessa. 

Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1−4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 56 € ja muun Suomen alueella 45 € kuukaudessa.

Polkupyöräetu

Työnantajan työntekijälleen antama, työnantajan omistama tai leasingsopimuksella hankkima, 1200 € arvoinen polkupyöräetu on verovapaata tuloa. Polkupyöräedun raha-arvo kuukaudessa on 1/12 polkupyörän vuotuisten pääomakustannusten eli hankintahinnan osan (hankintahinta jaettuna viidellä vuodella) ja pääoman koron sekä huolto-, korjaus- ja muiden käyttökustannusten (20 €/kk) euromäärästä.

Työsuhdematkalippu

Työsuhdematkalipun verovapaa enimmäismäärä on 3400 € vuodessa.
Vapaa polkupyöräetu vähentää työsuhdematkalipun enimmäismäärää.

Asuntoetu

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat:

Alue
Edun arvo euro/kk 
Helsinki 1 295 € + 13,00 € neliömetriltä
Helsinki 2 292 € + 11,90 € neliömetriltä
Helsinki 3, Espoo, Kauniainen 260 € + 11,00 € neliömetriltä
Helsinki 4, Vantaa 209 € + 11,00 € neliömetriltä
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, kehyskunnat, muu Helsinki 193 € + 9,00 € neliömetriltä
Muu Suomi 168 € + 8,10 € neliömetriltä

Tarkemmat selvitykset aluekoodeista löytyy verottajan sivuilta www.vero.fi

Ravintoetu

Ravintoedun arvo on 6,90 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,90 € ja enintään 10,90 €. 

Muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta. Edun arvo on kuitenkin vähintään 6,90 €. Ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa, jos sen arvo on yli 10,90 €.

Puhelinetu

Puhelinetu työnantajan työntekijän kotiin kustantamasta puhelimesta tai matkapuhelimesta on 20,00 €/kk. Etu kattaa puhelut, teksti- ja multimediaviestit.

2. Verovapaat kustannusten korvaukset 2020

Päivärahan edellytys on, että erityinen työntekopaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta.

Työmatkan kestoaika
Päivärahan enimmäismäärä
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 20 €
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 44 €

Ateriakorvaus voidaan maksaa työmatkoilla, joilta palkansaajalle ei makseta päivärahaa.

Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 11,00 €. Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 22,00 €. 

Verovapaata päivärahaa alennetaan 50 %, jos yli 10 tunnin matkan aikana on tarjottu kaksi ateriaa tai jos yli 6 tunnin matkan aikana on tarjottu 1 ateria.

Kilometrikorvaus

Oman auton käytöstä 0,44 €/km
Käyttöetuauton käytöstä 0,10 €/km
Jos mukana matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausta 0,03 €/km kutakin henkilöä kohden.

3. Sosiaaliturvamaksut

 
Työnantaja
Työntekijä
Tyel-maksut (17-67 v.) *

17-52 v. 7,15% /
53-62 v. 8,65% /
63-67 v. 7,15%

YEL-maksut (18-67 v.) **

18-52 v. 24,10% /
53-62 v. 25,60% /
63-67 v. 24,10%

Sairausvakuutusmaksu (16-67 v.) 1,53 % 1,36 %  (yli 14 766 €/vuodessa ansaitsevilta, muuten 0%)
Työttömyysvakuutusmaksu (17-64 v.)

0,50 % (2 169 000 € asti, ylittävältä summalta 1,90 %)  

1,40 %

*) Työnantajan Tyel-maksuun vaikuttavat mm. tilapäiset maksun alennukset sekä asiakashyvitykset. TyEL:n ansioraja on 61,37 €/kk.
**) Aloittava yrittäjä saa YEL-maksuista alennusta, lisätietoa omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi.

Pakolliset tapaturmavakuutus- sekä ryhmähenkivakuutusmaksut vaihtelevat toimiala- ja yrityskohtaisesti. Maksu määräytyy palkkojen ja työn tapaturmariskin mukaan.

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista

Share