Hyppää pääsisältöön

Luotettava ja reaaliaikainen tilannekuva PK-yritysten taloustilanteesta

Haluamme olla mukana aktiivisesti edistämässä PK-yritysten taloustilanteen ymmärtämistä. Järjestelmiemme datan avulla voimme luoda Suomen reaaliaikaisimman talouden tilannekuvan. Voimme datamme perusteella myös alkaa ennustaa talouden kehitystä.

Konsernimme eri ohjelmistoja käytetään yli 100 000 suomalaisen yrityksen kirjanpidon tekemiseen ja yli 500 000 suomalaisen palkansaajan palkan maksamiseen.

Taustaa tilastoinnista

Käytämme analytiikassa tietoja lähes 10 000 yrityksestä, jotka ovat olleet samassa tietokannassa vuoden 2020 alusta asti. Siksi tiedot eri vuosina ovat mahdollisimman vertailukelpoisia. Tilastotieto tuotetaan reaaliaikaisesta tilanteesta ja julkaistaan noin 1-2 päivän viiveellä. Tilastoissa ei siten ole huomioitu tulevia tapahtumia, esimerkiksi sitä, että useat yhtiöt laskuttavat kuun alussa edellisen kuun aikana tuotetut palvelut vaan tilasto antaa kunkin päivän todellisen tilanteen.

Päivitämme tietoja säännöllisesti. Luvut päivitetty viimeksi 17.11.2023

Löydät myös tämän sekä aiemmat raportit tiedostoina alta.

Haluatko saada reaaliaikaiset taloustiedot suoraan sähköpostiisi?

Tilaa Accountor Finagon sivuilta sähköpostiisi säännöllisesti julkaistava, pk-yritysten reaaliaikaiseen taloustietoon perustuva ajankohtainen katsaus.

Liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Liikevaihdon muutos – Vuosivertailu

Taulukkoon on normalisoitu noin 10000 yrityksen liikevaihdon kehitys suhteessa viimevuoteen eri toimialoille. Otantaan valittavien yritysten määrä saattaa kuukausittain jossain määrin muuttua, josta johtuen luvuissa saattaa myös olla pieniä muutoksia aiemmin ilmoitettuihin lukuihin nähden. Yritysmäärän muutos johtuu siitä, että valitsemme mukaan vain yrityksiä, jotka ovat olleet mukana koko tarkastelujakson ja jakson pituuden kasvaessa osa yrityksistä saattaa pudota pois.

Ostojen ja muiden kulujen muutos

Ostojen muutos prosentteina

Ostojen muutos kuvaa ostovolyymiä suhteessa edelliseen vuoteen. Tilastossa on mukana myös eläkevakuutusmaksut, verot ja muut tapahtumat jotka yritykselle kirjataan ostolaskuina. Ostovolyymin muutos arvioidaan prosentteina edelliseen vuoteen sekä toimialojen euromääräisenä muutoksena verrattuna edelliseen vuoteen.

Laskuvolyymien muutos

Laskuvolyymien muutos edelliseen vuoteen nähden

Päivittäin lähetetyt laskut indikoivat taloudellista aktiivisuutta sekä myynnin kehittymistä. Vastaavasti päivittäin vastaanotetut laskut indikoivat PK sektorin kulujen kehittymistä. Kuluissa ovat mukana suurimpina yksittäisinä kuluerinä ovat mm. ennakkovero, TYEL, YEL, vakuutukset, vuokrat. Muita liiketoiminnan kuluja ovat tyypillisesti esimerkiksi tuotannolliset ostot sekä työssä käytetty leasing kalusto, rahoituskulut, polttoainekulut, sähkö, vesi, luottokorttiostot, matkakulut jne.

Työtuntitilasto

Suunnitellut ja toteutuneet työtunnit

Tilastossa seurataan suunniteltuja ja toteutuneita työtunteja kriisialoilla (Mara ja Kaupan alat) Tilastossa vertailun indeksitaso 100% on maaliskuu 2020 alkuviikot. Merkittävä osa tunneista kirjataan jälkikäteen, joten tilaston ajopäivän viikko ja suunnitellut tilaston ajopäivästä lasketut pari seuraavaa viikkoa vaikuttaisivat nykytilanteessa päivittyvän jälkikäteen ajopäivää korkeammalle tasolle. Tilaston ajopäivää uudempien viikkojen osalta on mieluummin seurattava muutosta edellisiin viikkoihin nähden koska se tulee jossain määrin ennustamaan tuntien lisäystä tai vähenemistä jatkoa ajatellen.

Käteismyynnin lukumäärän kehitys

Käteismyynnin ja tilityspisteiden lukumäärän kehitys

Tilastossa seurataan käteismyynnin euromääräistä volyymiä sekä niiden yritysten joukkoa, jotka vastaanottavat käteis-myyntitapahtumia. Käteismyynniksi lasketaan korttimyynti sekä käteistilitykset, kun ne suoritetaan yrityksen pankkitilille rahahuoltoyrityksen toimesta. Käteismyynnin arvo sisältää mahdollisen arvonlisäveron. Käteismyyntitapahtumien kehitystä seurataan kriisitoimialoittain. Tilaston avulla voidaan arvioida, kuinka suuri osa yrityksistä on avoinna ja vastaanottaa käteistapahtumia verrattuna viime vuoteen. Valitut sekä vuoden 2019 että 2020 tilastoissa ovat samoja yrityksiä. Molemmissa tapahtumissa on muutaman päivän viive alkuperäiseen myyntitapahtumaan.

Maksamattomat ostovelat

Maksamattomat ostovelat

Maksamattomat ostovelat osuutena keskimääräisestä kuukausittaisesta liikevaihdosta lasketaan kaavalla erääntyneet ostolaskut / kolmen edellisen kuuden kuukauden myynti. Ostovelkojen kiertonopeus lasketaan vastaavasti kaavalla 365*ostovelat/keskimääräiset edellisen kuuden kuukauden ostot.

Tietosuojasta
Accountor käsittelee tietoja ja tuottaa tilastoja tietosuojalainsäädännön ja sopimusehtojen rajoissa. Tiedot perustuvat taloushallintopalveluiden tarjoamisen/tuottamisen yhteydessä syntyneisiin tapahtuma/transaktiotietoihin ja niitä on käsitelty tilastollisin menetelmin. Käsiteltävät tiedot on aggregoitu siten, että yksittäistä yritystä ei ole mahdollista tunnistaa, lisäksi tietosuojapolitiikkamme mukaisesti tietoja julkistetaan ulos vain toimialakohtaisesti ja keskiarvoina.

Share