Hyppää pääsisältöön
Lisäaikaa tilinpäätökselle

Tilinpäätöksen laatimiselle jatkoaikaa

Kirjanpitolautakunta on antanut 25.3.2020 päätöksen 2020/2000, jonka mukaan tässä nykyisessä poikkeustilanteessa tilinpäätös voidaan tehdä kirjanpitolain (KPL 3:6 §) säätämästä määräajasta poiketen ilman erillistä hakemusta. Tämä poikkeuslupa koskee ennen 25.3.2020 päättyneitä tilikausia.

Edellytyksenä on kuitenkin, että

  1. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti on mahdollista laissa asetetun määräajan puitteissa,
  2. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen kuin tilinpäätös olisi tullut laatia kirjanpitolain mukaan ja
  3. edellä mainittu päätös ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietoina.

Huomattavaa on kuitenkin, että Kirjanpitolautakunta ei voi vaikuttaa muiden lakien säätämiin määräaikoihin, esimerkiksi osakeyhtiölain säännökseen tilinpäätöksen vahvistamisesta, veroilmoitusten jättöaikaa koskeviin määräpäiviin tai yhtiöjärjestyksessä mainittuihin määräaikoihin.

Lue KILA:n päätös 2020/2000 täältä

 

Share