Hopp til hovedinnhold
Koronas effekt på høsten 2020
Blogg

Hva tenker våre nordiske CEOer om korona-høsten?

Dette er del to i vår Nordiske blogg-serie om påvirkningen av korona i de nordiske landene. I denne delen spurte vi våre CEOer: 

Hvordan ser du på høsten i ditt land for bedrifter og økonomien? 
social ansvar

Magnus Högvall, Sverige: Gjenopprettingen av økonomien vil ta tid, men mange selskaper vil komme sterkere ut

Høsten vil handle om gjenoppretting, og ikke tilbake til det som var før, men til noe nytt. Det vil være en enorm effekt av at Covid-19 blir værende i lang tid framover. En nedtur skjer dramatisk hurtig, gjenopprettingen tar mye lenger tid. Det vil være et sterkt fokus på hvordan virksomheter kan endres for den nye situasjonen; redusere kostnadene og endre tilbudene. Mange selskaper vil komme sterkere og smidigere og mer lønnsomme ut etter denne krisen. Bruken av digital teknologi vil øke ytterligere."

Sverige og de nordiske landene har alltid vært i forkant med å bruke ny teknologi - jeg vil si at vi har en stor fordel som nasjon. Jeg er ganske optimistisk om at vi vil komme gjennom dette selv om det vil være vanskelige tider i nær fremtid for mange selskaper og enkeltpersoner. Det er interessant at Stockholm-området nå har hatt en stor vekst i nyetableringer - det etableres nye virksomheter som følge av den nye situasjonen og hverdagen."

Timo Matinpalo, Norge: Det forventes at økonomien vil gjenopprette seg sammen med den stigende oljeprisen

Jeg er sikker på at det ikke vil være noen nasjonal nedstegning av samfunnet i høst, lokalt er det fortsatt mulig. Myndighetene er også nå mer erfarne for hvordan de skal håndtere balansen mellom restriksjoner og økonomi. Uansett er og vil norsk økonomi være sterk. Også den store bidragsyteren, oljeprisen, forventes å fortsette å øke etter hvert som økonomiene gjenopprettes. Jeg har sett anslag som sier at BNP vil synke i år -3,5%, men vil vokse igjen i 2021 med + 4%."

Timo Matinpalo
Karsten Heiselberg

Karsten Heiselberg, Danmark: Vi kan møte et tilbakeslag og en økning i konkurser

Antall smittede av korona i Danmark øker i september, og dette kan gi et tilbakeslag med behov for flere restriksjoner i samfunnet. Ingen vil ha en ny nedstegning, noe jeg ikke tror vi får. For tiden er arbeidsledigheten synkende, og det er bare en mindre økning i konkurser. Lønnserstatningspakkene løp til slutten av august, og når vi nærmer oss datoene for utsettelse av merverdiavgift og skatt, forventer jeg at vi vil se en økning i antall konkurser."

Petteri Heikinheimo, Finland: Det forventes reduksjoner i service- og eksportindustrien

Det er litt skremmende. Det har vært nyheter om permitteringer og nedleggelser i løpet av de siste ukene. Jeg er redd det bare er begynnelsen, og det vil bli betydelig reduksjon i service- og eksportindustrien. I Finland er permitteringer midlertidig en rask måte å reagere på. På våren hadde vi også endringer i lovgivningen som gjorde implementeringen av permitteringer enklere, og selskaper har benyttet seg av dette i stor grad. Oppsigelser er som kunstig åndedrett når du trenger å gjøre raske justeringer. Men vi snakker ikke lenger om et plutselig fall. Nedturen er mye større nå."

Accountor Petteri Heikinheimo

Blogg del tre om pandemiens implikasjoner for fremtiden vil bli publisert neste uke

Tags

Share