Hopp til hovedinnhold
Blogg

Nye midlertidige regler for arbeidsgiverperiode ved sykemelding

Den 16. mars vedtok Stortinget følgende  midlertidige endringer i sykepengeordningen:
  • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til tre dager
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler

Utbetalingen skjer så raskt som NAV får på plass en teknisk løsning.

For sykemeldinger som ikke er knyttet til korona, gjelder alminnelig arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager. Dette betyr at det kan bli nødvendig at arbeidstaker informerer om sykefraværsgrunnen knyttes til koronaviruset.

 

Les mer om alminnelige sykepenger på Nav.no

 

 

Share