Hopp til hovedinnhold
Tiltak på arbeidsplassen i forbindelse med koronaviruset
Blogg

Situasjoner på arbeidsplassen i forbindelse med koronaviruset: 5 vanlige spørsmål

Mange norske bedrifter innfører i disse dager grep for å hindre smitte av koronaviruset hos sine ansatte. Her er svar på spørsmål som oppstår hos mange arbeidsgivere i forbindelse med smittefaren.

 

Hvilke tiltak bør arbeidsgiver gjøre?

Først og fremst bør man følge med på rådene fra norske helsemyndigheter for hvordan man bør forholde seg til smittefaren. 

Les rådene fra Folkehelseinstituttet og Næringslivets Sikkerhetsråd.

Hvilke tiltak må iverksettes for ansatte som har vært på ferie i områder der viruset er påvist?

Det er norske myndigheter som skal vurdere om personer må settes i karantene når de kommer hjem fra reiser til områder der koronaviruset er påvist.

Dersom bedriften selv ønsker at ansatte skal være i karantene etter hjemkomsten fra risikoområder forutsetter dette at man inngår en avtale med den ansatte om det, ifølge Virke.

Når har man rett til sykmelding? 

Om en lege vurderer at en noen må holdes isolert fordi de kan være smittet av koronaviruset har de rett til sykmelding. Dette gjelder også i tilfeller der legen ikke vet sikkert om personen faktisk er smittebærer. Det er nok at det er en risiko for at personen er smittebærer og må sitte i karantene.

For at ansatte skal ha rett på sykepenger må de ha en sykmelding fra legen. Pasienten må ha vært i kontakt med legen, men Nav stiller ikke krav til fysisk oppmøte for vurdering av pasienten. Det er legen som skal gjøre en faglig vurdering av om fysisk undersøkelse er mulig, eller om det bør gjøres over telefon.

Hva med ansatte som ønsker å isolere seg frivillig? 

Personer som isolerer seg frivillig for å unngå smittefare har ikke rett til sykepenger dersom legen ikke har gitt dem beskjed om å isolere seg.  

Å få fri fra jobben fordi man er redd for smittefare er ikke en rettighet ansatte har, og er i utgangspunktet et brudd på arbeidsplikten siden det er et ulegitimert fravær. I mange stillinger må arbeidstakeren være fysisk til stede på arbeidsplassen for å utføre arbeidet sitt, og i slike tilfeller kan arbeidsgiver vurdere å gi ulønnet permisjon. Arbeidsgiver har ikke plikt til å betale lønn i slike tilfeller.  

Kan arbeidstakere kreve å få jobbe hjemmefra?

Dersom en ansatt ønsker å jobbe hjemmefra på grunn av smittefaren må det skje i samråd med arbeidsgiver. Den ansatte har ikke rett på å jobbe hjemmefra.Virke anbefaler arbeidsgivere å ta vurderinger på dette ut fra samfunnssituasjonen.

 

Rekruttering og innleie

Har du behov for en midlertidig vikar på arbeidsplassen?

Vi kan hjelpe deg med å få riktig person på plass i rollen raskt. Accountor Rekruttering og Innleie har kandidater klare som kan hjelpe til med årsoppgjør eller andre ting i en økonomiavdelingen. 

Kanskje har økonomisjefen blitt syk, eller en lønnsmedarbeider går ut i barselspermisjon? I tillegg trenger du kanskje en ny business controller?  Da kan vi stille med gode kandidater som løser situasjonen. 

Share