Hopp til hovedinnhold
Korona ferie hva er reglene
Blogg

Ferie i koronatider: Hvilke rettigheter har arbeidsgiver og ansatte?

Ferien i år blir annerledes for de fleste på grunn av koronasituasjonen, men ikke bare fordi det er begrenset hvor man kan reise. Både arbeidsgivere og arbeidstakere har spørsmål rundt uttak av ferie og permitteringer. Siden vi er i en ekstraordinær situasjon er det nemlig visse regler i ferieloven som blir gjeldende, og det påvirker arbeidsgivers styringsrett. 

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å ta ferie for å unngå permittering?

Normalt har arbeidsgiver en stor grad av styringsrett når det kommer til de ansattes ferieuttak. I koronaperioden har mange arbeidsgivere lurt på om de kan pålegge ansatte å ta ferie, i stedet for å permittere dem. På den måten vil de også ha arbeidskraft tilgjengelig når situasjonen normaliseres. 

Arbeidsgiver kan i stor grad styre når ansatte skal ta ut ferie. Det gjelder både lovbestemt ferie, ferie overført fra fjoråret og annen avtalebestemt ferie. Unntaket er hovedferieperioden: Ifølge ferieloven har alle arbeidstakere rett til tre ukers sammenhengende ferie i løpet av perioden 1. juni til 30. september. 

Planlegging av ferie – har arbeidsgiver to måneders varslingsplikt? 

I vanlige fall har arbeidstakere rett til å bli informert om når de får innvilget ferie senest to måneder før ferien. Dette gjelder all ferie, også hovedferien om sommeren. I ferieloven står det at arbeidsgiver kan fritas fra denne plikten hvis det er særlige grunner som er til hinder for dette. Er COVID-19 et slikt hinder? Ja, i følge det Arbeids- og sosialdepartementet uttaler i et infoskriv fra 21. april.

Kan arbeidsgiver avlyse ferie som allerede er avtalt?

Arbeidsgivers styringsrett begrenses noe når ferien til den ansatte allerede er fastsatt. Ferie som er avtalt kan bare endres av arbeidsgiver dersom endringen er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, og når avvikling av den avtalte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og man ikke kan skaffe vikar. 

Arbeidstaker og arbeidsgiver må drøfte endringen av ferie i et møte, der den ansatte har mulighet til å ha med seg tillitsvalgt. I møtet plikter arbeidstaker å opplyse om hvilke merkostnader endringen i ferie fører med seg, som han/hun vil kreve at arbeidsgiveren erstatter. Hvis arbeidsgiver likevel ønsker å endre på ferien til den ansatte plikter de å erstatte merutgiftene.

Kan arbeidstaker la være å ta ferie om ferieturen utenlands blir avlyst?

Ferie som er avtalt og godkjent bør avvikles uavhengig om turer blir avlyst. Det er viktig at arbeidsgiver har en plan for avvikling av ferie slik at man ikke sitter igjen med fem uker i desember. Dette er arbeidsgivers ansvar.

Det kan være lurt at arbeidsgiver sørger for at arbeidstakere tar ut feriedager fremfor avspasering nå. Ferie skal alltid avvikles først og i hvert fall om de er hele dager.

Kan arbeidsgiver be ansatte om å utsette ferien til neste år?

Arbeidsgiver har ikke lov til å pålegge ansatte å utsette ferien til neste år.  

Hva skjer med ferien til ansatte som er permittert?

Personer som er permittert har også rett til ferie, men må melde dette inn til NAV om de tar ferie i permitteringsperioden. Det blir ikke utbetalt dagpenger for feriedagene, den ansatte får feriepenger fra arbeidsgiver for antall feriedager som avvikles.

Arbeidstakeren melder i fra til NAV om ferieperioden på meldekortet. Dersom arbeidstakeren tar ut feriedager i permitteringsperioden forlenges maksperioden for dagpenger. 

Synes du reglene om lønn er kompliserte? Det er mye å ta hensyn til, og de fleste arbeidsgivere opplever at det tar mye tid å holde seg oppdatert på.  Vi i Accountor kan hjelpe deg med lønnsfunksjonen! Med et team av dedikerte lønnsspesialister sørger vi for at lønnsfunksjonen i din bedrift går smertefritt for seg,  hver eneste gang.  Les mer om det her.

Les om hva noen av våre kunder mener om lønnstjenester fra Accountor

Kjartan Lauritzen AS

Slik har Kjartan Lauritzen kontroll på rekneskapet

Også artistar må ha kontroll på økonomien – sjølv om kvardagen kan vere hektisk med turnear og studioinnspelingar. Teamet rundt Kjartan Lauritzen har mange jern i elden, og då er det godt å få hjelp med rekneskap og økonomi frå ein proff samarbeidspartnar.

easypark350

Lønnen kommer riktig og til rett tid hver eneste måned

«Det jeg virkelig elsker er at vår lønnsrådgiver alltid er proaktiv, og er frempå med spørsmål til oss. Hun tar kontakt og forteller hva som må gjøres fra vår side, og minner meg på hva som må gjøres på visse tidspunkter i måneden eller på året. Hun er en veldig, veldig nyttig lønnsrådgiver for meg.»

Share