Hopp til hovedinnhold
Ansettelsesprosesser digitalt
Blogg

Ansettelser i koronatider: 7 tips til en heldigital ansettelsesprosess

Kan man gjennomføre hele ansettelsesprosessen digitalt?

Alt blir satt litt på hodet i disse tider, også ansettelsesprosesser. I noen bedrifter har de usikre tidene ført til at ansettelsesprosessene er satt på vent, men mange bedrifter ser fortsatt etter nye hoder til å dekke kompetansebehovene.

Ansettelsesprosessene er for tiden annerledes enn hva de er til vanlig, mye på grunn av de begrensede mulighetene vi har for å møtes ansikt til ansikt. Som arbeidsgiver må du tenke nytt, og finne alternative løsninger til hvordan du kan rekruttere nye ansatte.

Her får du våre syv beste tips til hvordan du best gjennomfører ansettelsesprosesser i koronatider.

1. Videointervjuer er sentralt – men det bør ikke være første kontaktpunkt

For å bli godt kjent med kandidatene til jobben er det helt sentralt å bruke videosamtaler som et verktøy. For mange er dette en utfordring, det er en uvant måte å gjennomføre en ansettelsesprosess for både arbeidsgiver og kandidat. Ved å gjøre visse grep i forkant gjør du videointervjuet så behagelig som mulig for både deg og kandidaten.

Punkt én er at du først tar kontakt med kandidaten på telefon. Det er et kjent medium for de fleste, og er derfor en fin måte å etablere kontakt på. På telefon kan du bli litt kjent med kandidaten, og samtidig gå gjennom hvordan et videointervju foregår. Fortell kandidaten hva dere skal gå gjennom i møtet, og hva han/hun bør forberede på forhånd. På den måten får også kandidaten mulighet til å stille spørsmål rundt opplegget.

2. Øv på videointervjuer i forkant

Selv om du har gjennomført mange intervjuer tidligere vil det være annerledes å gjøre det på video.

Før du intervjuer kandidater bør du teste at internettforbindelsen er stabil, at kamera og mikrofon fungerer, og at du sitter i rolige omgivelser. Pass på å gi kandidatene all den nødvendige informasjonen de trenger for å kunne logge på og gjennomføre intervjuet.

Ha en plan B i tilfelle teknologien svikter. Det kan for eksempel være å bruke et annet virtuelt møteverktøy, eller ta intervjuet på telefon.

I Accountor Rekruttering & Innleie har vi nå kjørt flere heldigitale rekrutteringsprosesser fra A til Å. Ta kontakt med oss her om du vil høre mer om våre erfaringer, og hva slags video-opplegg som fungerer.  

3. Sett av mer tid til rekrutteringsprosessen

I normale tider forsøker man å bli så godt kjent som mulig med kandidater gjennom rekrutteringsprosessen, men dette er vanskeligere når man ikke har anledning til å møtes ansikt til ansikt. Å bli kjent tar lenger tid når alt skjer digitalt, og derfor bør du vurdere å sette av mer tid til ansettelsesprosessen. Å finne riktig kandidat til stillingen er verdt å bruke tid på.

4. Referanser, bakgrunnssjekk og tester er viktigere enn noen gang

Referansekontroller, bakgrunnssjekker og valide testverktøy spiller en svært sentral rolle i ansettelsesprosesser, spesielt nå når ansettelsesprosessen er heldigital.

Som utgangspunkt bør du ha utarbeidet en god, beskrivende jobbanalyse. På den måten vet du hva de avgjørende faktorene er for rollen. Hvis du har gode testverktøy tilgjengelig kan du måle kandidatene og få et objektivt resultat for hvordan de passer til rollen. Slik får du også et godt sammenligningsgrunnlag mellom de aktuelle kandidatene, og legger til rette for å ta riktig beslutning.

Trenger du hjelp til å utarbeide en jobbanalyse? Ta kontakt med oss i Accountor Rekruttering & Innleie, vi har lang erfaring med dette.

5. Gjennomfør tester for å få et objektivt beslutningsgrunnlag

Som arbeidsgiver er det lett at du går i fella når du skal velge ut kandidater og velger de som ligner på deg selv. Det er ikke nødvendigvis så lurt. For å vurdere hvem som er best skikket til jobben bør du ha et beslutningsgrunnlag som er så objektivt som mulig. Det er her sertifiserte tester kommer inn.

Ved å gjennomføre sertifiserte tester kartlegger du mer objektivt om kandidaten er kvalifisert for oppgavene i stillingen. Testene bør være relevante og godkjent av DNV.

Den gode nyheten i koronatider er at de aller fleste tester kan gjennomføres av kandidater på nett hjemmefra.

Bakgrunnssjekk av kandidatene bør du også legge ned en god innsats på. Les mer om viktigheten av bakgrunnssjekk og sertifiserte tester i vår guide til hvordan du velger rekrutteringsbyrå

6. Lei inn kompetanse til unntakstilstanden er over

Unntakstilstanden vi er i nå vil gå over, selv om vi ikke vet når det blir. Om du har behov for nye medarbeidere umiddelbart kan det være en idé å leie inn personer midlertidig. På den måten kan du utsette ansettelsesprosessen til en fast stilling til etter at krisen er over.

I Accountor Rekruttering & Innleie hjelper vi bedrifter av alle størrelser til å finne riktig kompetanse, enten fast eller midlertidig. Med vår kandidatbase kan du få nøkkelkompetansen du trenger på plass raskt. Les mer om våre innleietjenester her. 

7. Du må ikke tenke alt eller ingenting når det kommer til digitalisering – slik legger du til rette for fysiske møter

Selv i disse tider kan man legge til rette for fysiske møter med potensielle kandidater i en ansettelsesprosess. Da må alt tilpasses retningslinjene for smittevern. Dersom du vurderer å gjennomføre et fysisk møte bør du ha klart for deg hvilket formål det har å møtes ansikt til ansikt. 

Det går for eksempel an å møte kandidaten for en prat utendørs, og gå en rolig tur med god avstand. Dette har vi forsøkt i Accountor, og det fungerer bra. Men husk at det meste av kvalitetssikringsprosessen fungerer utmerket å gjennomføre digitalt.

Trenger du bistand til rekruttering i disse tider? Ta kontakt med oss i Accountor Rekruttering & Innleie. Vi kan også hjelpe bedriften din med et jobbomstillingsprogram, dersom dere har behov for nedbemanning. Les mer om jobbomstilling (outplacement) her.

Team

Jobbomstillingsprogram

Det er aldri enkelt å foreta nedbemanninger på arbeidsplassen. Jobbomstillingsprogram er en tjeneste vi tilbyr som gjør prosessen smidigere for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi hjelper bedrifter som vil tilby en sluttpakke til ansatte som har mistet eller kommer til å miste jobben. Med vår ekspertise innen rekruttering sørger vi for å hjelpe dem med å raskt komme videre ut i en ny og attraktiv jobb.
Service quality

Trenger du en midlertidig vikar?

Når du har behov for mer kompetanse i din bedrift, kan innleie av personal være en løsning. Vi sørger for at du får rett person raskt på plass.

Vi har kandidater klare som kan hjelpe til med årsoppgjør eller andre ting i en økonomiavdelingen.
Accountor grønn a+

Vårt nettverk av dyktige folk er din trygghet

Accountor er spesialister på rekruttering av fagpersoner og ledere til stillinger innenfor økonomi, regnskap, finans, lønn og HR. Dersom du trenger ny kompetanse på plass i bedriften permanent eller midlertidig bør du ta kontakt med oss, for å nye godt av vårt store nettverk.

Share