Hopp til hovedinnhold
Blogg

Alt du bør vite om kompensasjonsordningen

Blogginnlegget er oppdatert med endringer i kompensasjonsordningen 10. mars 2021

Her er de viktigste endringene:

  • Frist for å søke kompensasjon endres fra 14. mars til 15. juni.
  • Justeringfaktoren øke fra 0,8 til 0,85
  • Uspesifisert støtte fra kommuner gitt i tråd med regelverket om bagatellmesig støtte regnes ikke som omsetning

Les mer utfyllende informasjon videre i dette blogginnlegget.

18. januar åpnet søknadsportalen for kompensasjonsordning 2 hos Brønnøysundregistrene.

Kompensasjonsordningen ligner på den som var i 2020, og gjelder for perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021. Ordningen kan bli forlenget dersom koronasituasjonen tilsier det. 

Her er det du bør vite om den nye kompensasjonsordningen: 

 

Søknaden må leveres med en bekreftelse fra regnskapsfører/revisor

Næringsminister Iselin Nybø uttalte i en pressemelding før jul at en av de viktigste forberedelsene til å søke om kompensasjon du kunne gjøre var å skaffe seg en regnskapsfører, dersom man ikke har det fra før. 

Kompensasjonsordning

Til forskjell fra forrige kompensasjonsordning kreves det i den nye  nye kompensasjonsordningen at bedriften din får bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor. Denne bekreftelsen skal leveres samtidig med innsending av søknad. Kravet om bekreftelse innføres for å forhindre misbruk og redusere omfanget av etterkontroll.

I søknadsperioden kan bedrifter få dekket inntil 80 % av kostnadene til regnskapsfører, opptil 10 000 kroner.

Lurer du på hva du bør gjøre i din bedrift? Ta en prat med oss om hvilke muligheter som finnes. Du kan sende inn kontaktskjema her, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Minst 30 % omsetningsfall for å få støtte

For å få støtte via denne ordningen må bedriften ha et omsetningsfall på minimum 30% som følge av koronapandemien.

Faste, uunngåelige kostnader dekkes 

Som forrige ordning vil det være kompensasjon for deler av de faste uunngåelige kostnadene til bedriften som blir kompensert. For september og oktober vil maksimal kompensasjon være på 70%, mens for november og desember vil denne være 85%. For januar og februar er faktoren også 85% (vedtatt oppjustert fra tidligere 80%).

En justeringsfaktor på 0,7 betyr at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent.

Når kan søknader sendes?

Søknadene kan sendes inn fra 18. januar.

Fristen for å søke om kompensasjon er 15. juni.

Det vil være to og to måneder som sammenlignes mot tilsvarende måneder i 2019, altså september/oktober, november/desember og januar/februar. Om du ikke hadde omsetning disse månedene i 2019 kan du ikke søke om kompensasjon.

Ordningen kan ikke videreføres i sin nåværende form etter 1. mars 2021, siden ordningen tar utgangspunkt i omsetningsfall sammenliknet med året før. Regjeringen vil starte et arbeid med å se på eventuelle nye løsninger for perioden etter 1. mars.

Søknadene skal denne gangen sendes inn via Altinn. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte søknaden før den sendes inn.

Maksbeløp på 80 millioner per foretak/konsern

Maksimalt tilskudd per måned per foretak eller konsern er 80 millioner kroner. 

Beregnet tilskuddsbeløp opp til 30 millioner kroner per kalendermåned utbetales i sin helhet. Om beløpet overstiger 30 mill. kroner vil det avkortes med en faktor på 0,5. 

Nyttige informasjonssider

Les om kompensasjonsordningen hos Brønnøysundregistrene her. Det er laget en spørsmål og svar-side fra Næringsdepartementet om ordningen som du finner her.

Du finner lovutkastet i Prop. 31 L (2020-2021)

Les mer om kompensasjonsordningen (link til Regnskap Norge) 

Trenger du hjelp med å søke, eller rådgivning om hvordan du best kan manøvrere bedriften gjennom disse tidene? Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg. 

 

Hvilke bedrifter vil klare seg best gjennom koronakrisen?

Koronasituasjonen har tvunget mange bedrifter inn i ny økonomisk situasjon nærmest over natta. I en slik situasjon er det lett å bli handlingslammet.

Vi har undersøkt hva som kjennetegner de bedriftene som klarer seg best gjennom krisen. 

De som tør å tenke nytt - og utenfor den tradisjonelle boksen - vil bli vinnerne etter at dette er over.

levensloop

Share