Hopp til hovedinnhold
Kulturarrangører kan søke om kompensasjon
Blogg

Kulturarrangører kan søke om kompensasjon: Frist 15. september

Utvidet kompensasjonsordning for kulturnæringen

Kulturarrangører kan søke om kompensasjon for arrangementer som skulle blitt avholdt i perioden 1. mai – 31. august, hvis de har opplevd inntektstap eller merutgifter som følge av Covid-19-restriksjoner fra myndighetene. Fristen for å søke er 15. september.

Ordningen er ment til å kompensere for tap og merutgifter fra utsettelser, avlysninger eller stenginger av kulturarrangementer. Både hel og delvis avlysning kan gi kompensasjon.

Underleverandører til kulturarrangementer kan også søke om kompensasjon

I den utvidede kompensasjonsordningen kan også underleverandører til kulturarrangementer søke om kompensasjon.  Dette inkluderer ifølge lovforskriften aktører innenfor:

 • Lys, lyd, bilde og rigg
 • Artister, management og booking
 • Filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til kulturarrangement
 • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres kulturarrangement

Underleverandører må ha hovedvirksomheten sin i Norge, og kulturarrangementene de skulle levert tjenester til må ha vært åpne for allmennheten i Norge.

Underleverandører kan søke om kompensasjon på grunnlag av gjennomsnittlige inntekter fra kulturarrangementer i perioden 1. mai t.o.m. 31. august i 2017-2019, eller man kan søke på grunnlag av kontraktsfestede inntekter for 1. mai t.o.m. 31. august 2020.

De tapte inntektene og/eller merutgiftene må være på minst 25 000 kroner for at man kan få kompensasjon.

Underleverandører som ikke kan søke om kompensasjon er eksempelvis:
 • Aktører innen sikkerhet og vakthold
 • Cateringleverandører
 • Filmprodusenter
 • Leverandører av billettsystemer

Kompensasjon av tapte billettinntekter og merutgifter

Kulturarrangører kan få kompensert inntil 100% av sine netto tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandører kan få kompensert inntil 50% av sine tapte inntekter og merutgifter.

Les mer om kravene til å få kompensasjon i forskrift om midlertidig kompensasjonsordning

  Slik søker du

  Du kan lese mer og søke om kompensasjon på Kulturrådets sider her.

  Trenger du hjelp til å søke om kompensasjon, eller er du usikker på reglene for permitteringer? Ta kontakt med oss i Accountor. Vi kan hjelpe deg med planlegging og søknader om støtte fra myndighetene. 

  Share