Hopp til hovedinnhold
Egenmeldingsperiode på tre dager gjeninnføres
Blogg

NAV er klar til å betale ut lønnskompensasjon

Se hva du som arbeidsgiver må gjøre

NAV har nå fått på plass løsningen som vil utbetale både:

  • lønnskompensasjon (til permitterte arbeidstakerne som ikke får forskuttert lønn av sin arbeidsgiver) 
  • refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn til sine permitterte ansatte  

Løsningen er basert på bistand og hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene. 

TO OPPDRAG TIL ARBEIDSGIVERNE

Du som er arbeidsgiverer må gjøre to ting. Dette for å sikre at utbetaling av lønnskompensasjon til permitterte og refusjon til arbeidsgiverne faktisk blir utbetalt:  

  1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Hvis ikke NAV har disse opplysningene i a-meldingen kan ikke automatisk saksbehandling utføres, og kan ikke betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn. 
    Her kan du sjekke hva som er meldt inn i A-meldingen. 
     
  2. Det er nå en ny løsning klar på nav.no (løsningen finner du her), og informasjon om de permitterte må meldes inn her. Her må det lgges inn informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag.  Om du som arbeidsgiver har forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Les mer om informasjon som må gis og finn kalkulator for beregning av lønn per dag her.

Når du som arbeidsgiver har gjort dette, vil NAV kunne utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager.  

Pengene antas å ville være på konto senest 3 dager etter at arbeidsgiver har gitt de opplysningene NAV trenger. 

FARE FOR BEGRENSNINGER I TILGANGER

Vør oppmerksom på at dersom veldig mange prøver å bruke løsningen samtidig, vil NAV begrense hvor mange som får tilgang samtidig. Dette vil gjøres for å være sikker på at løsningen er stabil. Du vil da få en beskjed på skjermen om å prøve igjen litt senere. 

Share