Hopp til hovedinnhold
Blogg
Våre nordiske land deler sine erfaringer

Accountors nordiske ledere snakker om effekten av korona

Det er ingen tvil om at koronapandemien har påvirket både mennesker og bedrifter i hele verden. I de nordiske landene håpet vi på å komme tilbake til en mer normalisert situasjon etter sommerferien. Med flere lokale smitteøkninger ble dessverre ikke det tilfelle. 

For ett år siden, da bedrifter planla budsjettet for 2020, var det ingen som kunne forutse hva som skulle skje i mars 2020. Bedrifter ble stengt over natten, vi ble sendt på hjemmekontor, skoler stengt og permitteringer ble gjennomført.

Usikkerhet ble en del av hverdagen vår. I tillegg til å være bekymret for helsen til oss selv og våre nærmeste, ble vi også satt i en økonomisk situasjon vi ikke var forberedt på. 

Mange lurer på hvordan resten av 2020 vil se ut, og hva som vil skje med deg, arbeidsgiveren din eller din bedrift i 2021. Siden Accountor har 150 000 kunder i de nordiske landene sitter vi på tall og informasjon om bedrifter og bransjer i de ulike landene. Vi har derfor spurt våre nordiske ledere om deres tanker om 2020 så langt og om fremtiden. 

Vi presenterer: Petteri Heikinheimo i Finland, Magnus Högvall i Sverige, Timo Matinpalo i Norge og Karsten Heiselberg i Danmark.

Dette er del én i vår serie på fire nordiske bloggartikler.

I denne første delen spurte vi om:

Hvordan har korona påvirket bedrifter og økonomien i ditt land?
 

 
Accountor Petteri Heikinheimo

Nedgangen i Finlands BNP påvirker Accountors omsetning

Petteri Heikinheimo:
“Koronapandemien har hatt stor påvirkning på finske bedrifter. Spesielt hotell- og restaurantbransjen og eventbransjen har lidd mye. Disse næringene representerer en betydelig del av Accountors kunder. Og selvfølgelig kan utfordringene sees også i vår virksomhet. Vi kan si at endringer i BNP gjenspeiler Accountors omsetning. I følge Statistisk sentralbyrå falt BNP i april-juni med 3,2% fra forrige kvartal. Dette er imidlertid en mindre nedgang enn spådd tidligere på våren.

I Sverige har fallet i forbruket ført til et stort fall i den økonomiske aktiviteten

Magnus Högvall:

«Vi har sett at mange bransjer har blitt alvorlig påvirket, som hoteller, reiser, taxi, restauranter og utstillinger/messer. Generelt ser vi at folk er mer forsiktige med sitt forbruk. Arbeidsledigheten øker og er nå 8,9%. Konkurser har økt (+ 7%), men har nå i det siste flatet ut. Som et resultat har BNP tatt en stor nedgang, -8,3% andre kvartal»

«Vi har håndtert situasjonen annerledes i Sverige. Regjeringen har jobbet med tillit til innbyggerne med å praktisere sosial distansering og ikke med nedstegning av samfunnet. Sverige som har tatt en annen retning enn resten av verden, har påvirket forholdet mellom mange land, men kanskje i størst grad de fleste av våre nordiske naboer. Sverige har hele tiden holdt grensene åpne for EU-borgere og våre nordiske naboer når resten av de nordiske landene har stengt sine grenser for oss.»

Magnus Högvall vd Accountor Ekonomi & Rådgivning
Timo Matinpalo

Etter at Norges økonomi i første omgang ble rammet hardt, har veksten kommet tilbake

Timo Matinpalo:

«Både koronakrise og fallende oljepris traff oss samtidig, utsiktene for Norge var ikke veldig positive i våres. Imidlertid ble økonomien ikke rammet så hardt som fryktet, og vi opplever å ha kommet oss ganske bra gjennom dette foreløpig. Dette ble støttet av rentenedsettelser, høyere oljepriser og forskjellige skattelettelsespakker fra myndighetene. Også reisebegrensninger har kommet flere norske virksomheter til gode. Nå vil denne hastigheten på å komme oss tilbake til normalen redusere i tempo, og vi vil merke de økonomiske konsekvensene lenge."

I Danmark bidrar kompensasjonspakkene til å stabilisere effekten av det største fallet i økonomien siden nittitallet

Karsten Heiselberg:

“Den økonomiske veksten falt med 6,9% i andre kvartal fra i fjor til i år. Det er største nedgangen siden nittitallet, og sysselsettingen falt med 3,1 prosent. Utgiftene i selskaper var mindre i 2. kvartal 2020, og vi produserte 20% færre fakturaer for våre kunder, sammenlignet med første kvartal 2020.”

“Tallene gjenspeiler imidlertid at Danmark er i mindre grad påvirket enn gjennomsnittet i EU. Kompensasjonspakker har bidratt til å stabilisere økonomien, men flere virksomheter er sterkt negativt påvirket. Dette er spesielt turistnæringen, restauranter, hotell, læring, kultur og arrangementnæringen. Vi har sannsynligvis ennå ikke sett den fulle negative effekten av nedgangen i økonomisk vekst blant våre handelspartnere..“

Karsten Heiselberg

Del to i denne bloggserien kommer neste uke og handler om hvordan våre nordiske CEOer ser på resten av 2020

Share