Hopp til hovedinnhold
Gjøre bedriften lønnsom
Blogg

Sånn blir den nye kompensasjonsordningen

I starten av november kom regjeringen med forslag til ny kompenasjonsordning. Denne ordningen vil bli en lignende ordning som vi hadde i vår og sommer. Varigheten på denne nye ordningen vil vare fra 1. september 2020 til 28. februar 2021.

Merk at den nye ordningen er til behandling i Stortinget, med frist om innstilling 1. desember.

Søknaden må leveres med en bekreftelse fra regnskapsfører/revisor

Dersom du planlegger å søke om kompensasjon i januar bør du starte forberedelsene før jul. Og en av de viktigste forberedelsene du kan gjøre er å skaffe deg en regnskapsfører, det sier Næringsminsiter Iselin Nybø i en pressemelding. Hun uttaler at bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor bør skaffe seg det. 

Til forskjell fra forrige kompensasjonsordning kreves det i den nye  nye kompensasjonsordningen at bedriften din får bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor. Denne bekreftelsen skal leveres samtidig med innsending av søknad. Kravet om bekreftelse innføres for å forhindre misbruk og redusere omfanget av etterkontroll.

I søknadsperioden kan bedrifter få dekket inntil 80 % av kostnadene til regnskapsfører, opptil 10 000 kroner.

Lurer du på hva du bør gjøre i din bedrift? Ta en prat med oss om hvilke muligheter som finnes. Du kan sende inn kontaktskjema her, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Hvem får støtte?

For å få støtte via denne ordningen må bedriften ha et omsetningsfall på minimum 30% som følge av koronapandemien. Som forrige ordning vil det være kompensasjon for deler av de faste uunngåelige kostnadene til bedriften som blir kompensert. For september og oktober vil maksimal kompensasjon være på 60%, mens for november og desember vil denne være 70%. For januar og februar er faktoren foreløpig ikke fastsatt.

En justeringsfaktor på 0,7 betyr at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent.

Når kan søknader sendes?

Søknadene kan sendes inn fra januar.

Det vil være to og to måneder som sammenlignes mot tilsvarende måneder i 2019, altså september/oktober, november/desember og januar/februar. Om du ikke hadde omsetning disse månedene i 2019 kan du ikke søke om kompensasjon.

Ordningen kan ikke videreføres i sin nåværende form etter 1. mars 2021, siden ordningen tar utgangspunkt i omsetningsfall sammenliknet med året før. Regjeringen vil starte et arbeid med å se på eventuelle nye løsninger for perioden etter 1. mars.

Søknadene skal denne gangen sendes inn via Altinn. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte søknaden før den sendes inn.

Det er laget en spørsmål og svar-side fra Næringsdepartementet om ordningen som du finner her.

Du finner lovutkastet i Prop. 31 L (2020-2021). Forskrifter er under utarbeidelse.

Start forberedelsene til søknaden før jul

Næringsminister Iselin Nybø oppfordrer alle bedrifter som planlegger å søke kompensasjon i januar til å starte forberedelsene før jul. Bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor blir oppfordret til å skaffe seg det. 

Om du planlegger å søke kompensasjon etter ordningen for stort omsetningsfall, må du få en regnskapsfører eller revisor til å bekrefte søknaden.

Les mer om kompensasjonsordningen (link til Regnskap Norge) 

Trenger du hjelp med å søke, eller rådgivning om hvordan du best kan manøvrere bedriften gjennom disse tidene? Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg. 

 

Hvilke bedrifter vil klare seg best gjennom koronakrisen?

Koronasituasjonen har tvunget mange bedrifter inn i ny økonomisk situasjon nærmest over natta. I en slik situasjon er det lett å bli handlingslammet.

Vi har undersøkt hva som kjennetegner de bedriftene som klarer seg best gjennom krisen. 

De som tør å tenke nytt - og utenfor den tradisjonelle boksen - vil bli vinnerne etter at dette er over.

levensloop

Share

Feedback