Hopp til hovedinnhold
Accountor Rekruttering og innleie
Blogg

Styrets ansvar i koronakrisen: Dette bør du som styremedlem vite

Det er vanskelige tider for veldig mange bedrifter i Norge. Er du styremedlem i et aksjeselskap? Da er det viktig at du er bevisst på at styret til enhver tid har ansvaret for selskapets drift og økonomi, og spesielt i krisetider.  

Under denne korona-situasjonen vi står i har styret et utvidet og særlig ansvar for å ivareta selskapet og redusere risiko. Vi anbefaler alle selskap å arrangere ekstraordinære styremøter nå.

Hvilke skritt er nødvendige for å unngå insolvens?

Styret må vurdere alle rimelige tiltak som kan gjøres for å unngå insolvens, slik at de sikrer kreditorenes interesser. Å bevare/styrke likviditet og utarbeide en finansieringsplan er sentralt, og styret må så snart som mulig iverksette tiltak for dette. Aksjonærene blir ikke prioritert i slike situasjoner.

Trenger du hjelp til å lage en tiltaksplan for ditt selskap? Vi hjelper deg med å gjøre økonomiske analyser og finne ut hvilke tiltak som kan være til nytte for din bedrift. Les mer om vår tiltaksplan her.

Dette bør du som er styremedlem vite om styrets ansvar

  1. Styremedlemmer er personlig ansvarlig, også økonomisk. Det er ingen øvre grense for dette ansvaret.
  2. Selv om selskapet ikke har en administrasjon plikter du å sette deg inn i resultat, egenkapital og likviditet, og om nødvendig skal du sørge for at alle tallene kommer på bordet.
  3. I en krevende situasjon er det ytterst alvorlig å påta selskapet nye forpliktelser.
  4. Sørg for god dokumentasjon: Det er alltid viktig å dokumentere alle styremøter og styrevedtak skriftlig – men spesielt nå. Legg en innsats i god protokollføring.
  5. Hvis selskapet går konkurs vil brudd på styrets handleplikt kunne brukes mot deg.
  6. Nå er det tid for å avholde styremøte og være konkrete på vedtak om tiltak og drøfte vurderinger som må gjøres i forbindelse med årsoppgjøret. Det viktigste i forbindelse med årsoppgjøret er om verdiene i selskapet er korrekte i denne perioden (forsiktighetsprinsippet). Fortsatt drift må også ha et spesielt fokus. Når det gjelder tiltak er det spesielt å sørge for god nok likviditet i denne vanskelige tiden.

Styret må være aktive og ta grep

Det er styret som har ansvaret for at selskapet driftes forsvarlig, de må identifisere risiko og reagere ut fra dette.

Spesielt i krisetider har styret og ledelsen et ansvar. Selv om det er fortsatt er vanskelig å vite hvordan situasjonen i markedet vil utvikle seg, er det viktig at styret er aktive og arbeider for å identifisere risiko, konsekvenser og hvilke tiltak som bør gjøres.

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten til selskapet.

Trenger ditt selskap råd og veiledning om hvilke grep dere bør ta videre? Ta kontakt med oss i Accountor. Vi er godt rustet til å hjelpe deg med å finne ut hva dere bør gjøre for å komme dere gjennom de usikre tidene. Les mer om hvordan du kan gjøre grep her.

 

Hold deg oppdatert på tiltak og regler som gjøres for næringslivet i forbindelse med korona.

Share