Hopp til hovedinnhold
Blogg

Tiltak for næringslivet i forbindelse med koronaviruset: 16. mars

En rekke tiltak for næringslivet har blitt innført 16. mars, for å lette situasjoner som oppstår på grunn av koronaviruset. Her er en oversikt over de siste nyheter rundt tiltak som er gjort rundt koronavirusets økonomiske konsekvenser. 

 

Inntektssikring for lærlinger

Staten sikrer lærlinger som mister lærlingeplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på linje med lærlingelønnen.

Arbeidsgiverperioden  for betaling av sykepenger i forbindelse med koronaviruset reduseres midlertidig til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil også få dekning etter tre dager. Dekningsgraden for alle er som tidligere.

Dobling av dager med omsorgspenger

Ordningen for omsorgspenger blir doblet i antall dager. Dvs. at for et barn går dette fra 10 dager til 20 dager. Arbeidsgiverperioden for dette blir redusert til tre dager. Det skal også utarbeides en ordning der selvstendige næringsdrivende og frilansere vil få dekning av omsorgspenger fra staten fra og med dag fire.

Utsatt betalingsfrist for merverdiavgift og forskuddsskatt

Betaling av første termin merverdiavgift som forfaller 15. april og andre termin for forskuddsskatt som forfaller 15. april blir utsatt. Det er ikke satt ny frist enda.

Merverdiavgift med lav sats 12% reduseres til 8%. Endringen er foreløpig et forslag i Stortinget, og er ikke besluttet gjennomført ennå. Dersom endringen godkjennes vil den tre i kraft fra 01.01.2020.

Les mer på stortinget.no 

Utsatt frist for årsmelding og regnskap for tros- og livssynssamfunn

Tros og livssynssamfunn har fått utsatt frist fra 10. april til 15 mai for årsmelding og regnskap for 2019.

Les mer på regjeringen.no

Flere bransjer har fått pålegg om å stenge

Følgende nye bransjer blir stengt fra og med i dag:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

b) Kiropraktorer

c) Optikere

d) Fotterapeuter

e) Logopeder

f) Psykologer

g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

h) Virksomheter som utfører alternativ behandling

i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Les mer på helsedirektoratet.no

 

Share