Hopp til hovedinnhold

Ubegrensede muligheter

Jon Nikolai motiveres av å hjelpe kundens virksomhet vokse

Jon Nikolai Rønningen, daglig leder og medeier ved Accountor på Gjøvik og medeier i Accountors kontorer på Hadeland, Toten og i Nittedal.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Min arbeidshverdag består for det meste av alt annet enn regnskap. Som daglig leder er jeg opptatt med den daglige driften og administrasjon av kontorene, rådgivning rundt skatt, kjøp og salg av virksomheter, stiftelser av selskaper, salg til nye og eksisterende kunder, personaladministrasjon og utvikling av egne kontorer for å nevne noe.

Hvilken bakgrunn har du?

Jeg er utdannet revisor, og jobbet med revisjon i fem år. Deretter var jeg rådgiver og nestleder på Økonor Gjøvik (nå Accountor på Gjøvik), som jeg kjøpte halvparten av da jeg begynte å jobbe der. Jeg har også vært daglig leder på Økonor Toten (nå Accountor) i over tre år.

Hva motiverer deg i jobben?

Jeg finner motivasjon i å skape noe, å se at virksomheten vokser. Det er spennende å være drivkraften bak å gjøre kontoret til en bedre plass å jobbe og se at det bedrer inntjeningen.

Hvilke muligheter til videreutvikling får du hos Accountor?

Det er nesten ubegrenset. Det er veldig mye hva man ønsker selv. Som leder og medeier har jeg et bredt spekter av oppgaver; jeg deltar i styreverv, jeg møter stadig nye utfordringer på personalsiden, der er ubegrensede læringsmuligheter på drift/IT-siden – det er derfor det er så morsomt å jobbe her!

Hva er det beste med Accountor som arbeidsplass?

Jeg trives veldig godt med å jobbe med mennesker, og møter hele tiden nye ansikter, både ute blant kundene og andre samarbeidspartnere, og i kjeden ellers. Jeg møter mye positivitet, og det er mange mennesker i Accountor som vil noe.

Accountor hadde vært en bedre arbeidsplass hvis..?

Prosesser og retningslinjer kunne vært enda mer strømlinjeformet enn de er i dag. Potensialet i markedet er mye større om alle drar i samme retning, har felles mål og verdier, og vet hvilke vei vi skal gå.

Hvilket råd kan du gi til de som ønsker å jobbe i Accountor?

Sørg for å ha grunnutdannelsen på plass, da er det praktisk talt grenseløst hvor langt du kan nå. Det hjelper deg selvsagt langt på vei om det bor en selger i deg, og at du er interessert i faget ditt. Det blir stadig viktigere å kunne omgås folk også. Oppgavene i vår bransje blir mer og mer automatiserte, og da blir den mellommenneskelige kontakten desto viktigere.

Jon Nikolai Rønningen

Share