Hopp til hovedinnhold

Din lokale regnskapsfører i Hyllestad

Accountor Hafs, Hyllestad

Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskaps- og rådgjevingstenester (rådgjeving, fakturering, rapportering, lønshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.). Vi har eigne dedikerte spesialister på inkasso og økonomisk rådgjeving. Lokal tilknyting og tilgjengelegheit er viktig for oss. Accountor HAFS tilbyr problemfrie og sikre løysingar for framtida.

Kombinasjonen av svært dyktige rekneskapsfolk med lokal ekspertise og høg effektivitet, med klårt definerte kommunikasjonslinjer, gjer det lettare for oss å alltid levere det vi skal, i tide. Det gjer det også lettare for våre kunder å holde oss ansvarlege om vi ikkje klarer å gjere som vi har lova. Det er den perfekte muligheiten til å vinne tillit og respekt frå våre kunder.

Det er difor vi er både dedikerte og forplikta til å levere som lova, kvar einaste gong.

Du finn oss her:

Leirvik Senter
Postadresse Leirvik 64
6953 Leirvik i Sogn
+47 57 78 83 00

e-post: herdis.rysjedal@accountor.no

Accountor Hafs | Hope Rekneskapskontor AS | Org. nummer: 964 240 108

Vi liker å telle. Bak alle suksesser ligg lidenskap. Vis oss din lidenskap - få endå betre resultat!

Share