Hopp til hovedinnhold

Krisepakke-kalkulator

Regn ut hva du kan få i kontantstøtte for omsetningstap i din bedrift

Denne kalkulatoren er ment å gi en pekepinn på hva din bedrift kan få utbetalt, kontakt med oss for hjelp til å sende inn søknad. 

Vi gjør oppmerksom på at denne kalkulatoren ikke avgjør om du faktisk oppfyller krav til dekning, og vi tar forbehold om endringer i myndighetenes utregning. 

Dette er hovedreglene og grunnlaget for kalkulatoren:
  • Krav om omsetningsnedgang; min. 20 % omsetningsreduksjon i mars og 30 % i april og mai
  • Virksomheter som er pålagt å stenge får dekket 90% av faste kostnader ganget med prosentvis reduksjon i omsetning, mens bedrifter som ikke er pålagt å stenge får dekket 80 % av faste kostnader (minus egenandel på kr. 10.000,-, kr. 5000,- fra april)
  • Dersom beregnet kompensasjon er mindre enn kr 5000, utbetales kompensasjonen ikke. Maksimal kompensasjon per mnd. er kr 30 000 000.

Gå til kompensasjonsordning.no for å se hva du kan få. 

Du kan fylle inn uten å sende søknad. På denne måten kan du estimere hva du kan få av kompenasasjon