Hopp til hovedinnhold
Man looking down through window
Blogg

Finansdepartementets dom: Ingen utsettelse av frister for årsregnskap og skattemelding - eller?

I februar sendte Regnskap Norge hver sin anmodning om å få utsatt fristen på innlevering av årsregnskap og skattemelding. Det ble ikke den tilbakemeldingen man håpet på, men så ble Skattedirektoratet koblet inn.

Anmodning ble avslått 

Grunnet det ekstraordinære høye sykefraværet etter gjenåpning ble det sendt en anmodning om utsettelse av årsregnskap og skattemelding. Økonomiforbundet ønsket at de midlertidige ordningene som gjelder innlevering av skattemelding og årsregnskap skulle forlenges for skatteåret 2021. Dette var for å kunne skape en forutsigbarhet, planlegge godt fremover og minske belastning for ansatte og kunder i årsoppgjørsoppgaven.

Denne anmodningen avslår Finansdepartementet. Grunnlaget, som blant annet ble utstedt i svarbrevet til Regnskaps Norge 4 mai, er at det kan bli negative konsekvenser ved utsettelser for arbeidssituasjonen hos både Brønnøysundregisteret og Skatteetaten.

«Selv om vi har forståelse for at sykefravær kan vanskeliggjøre arbeidet med skattemelding og årsregnskap, skal det særlige grunner til for å fravike normalordningen. De to foregående årene har slike særlige grunner foreligget som en følge av koronapandemien.»

- Det Kongelige Finansdepartement ved/ Geir Åvitsland og Åse Natvig

Annerledes situasjon etter gjenåpning 

Videre begrunnes det at situasjonen etter departementets syn er annerledes etter gjenåpning, påbud om hjemmekontor er opphevet og det er ikke samme uforutsigbarhet rundt økonomi og arbeidsforhold i norske bedrifter slik det var under pandemien.

Regnskap Norge har uttalt seg om at de er skuffet over dommen, og mener Finansdepartementet ikke viser vilje til å balansere og ta hensyn til bransjens og det offentliges behov.

Situasjonen snur

23. mai 2022 opplyser Regnskap Norge at Skattedirektoratet ble koblet inn i saken og har nå bestemt at regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse for alle sine kunder i 2022 (som utover normalen i skatteforvaltningsforskriften).  Dette betyr at den som søker på vegne av sine kunder innen 31 mai, får utsatt frist til 30 juni.

Tags

Share