Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for jobbsøkere til Accountor-gruppen

Omfang

Denne personvernerklæringen for jobbsøkere ("Jobbsøkererklæring") beskriver hvordan Accountor samler inn og behandler dine personopplysninger i forbindelse med en jobbsøknad og rekrutteringsprosessen.

Vi anbefaler at du leser denne jobbsøkererklæringen sammen med Accountor General Statement, om nødvendig, før du sender en jobbsøknad eller går inn i en rekrutteringsprosess hos oss.

Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn personopplysningene dine på forskjellige måter. Først og fremst samler vi inn og behandler opplysninger, som

  • leveres av deg i forbindelse med rekrutteringsprosessen, for eksempel når du oppgir CV-en din, fyller ut et søknadsskjema eller gir informasjon om deg i et intervju;
  • genereres under prosessen, f.eks. i en ferdighets- eller personlighetstest;
  • er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder eller tredjeparter, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, for eksempel fra dommere, vurderingsselskaper eller et eksternt nettsted som du har henvist til, eller bruk som du har samtykket til.

Vi kan kombinere dataene som samles inn fra ulike kilder, for eksempel fra offentlig tilgjengelige kilder og fra CV-en din.

Du kan bestemme deg for ikke å oppgi personopplysninger til oss, men vi kan kanskje ikke fortsette rekrutteringsprosessen med deg. 

 

Kategorier av personopplysninger

Personopplysningene vi samler inn og behandler inkluderer følgende kategorier av data:

  • grunnleggende informasjon, for eksempel navn og kontaktinformasjon (e-post, adresse og telefon) og fødselsdato og fødested;
  • informasjon i jobbsøknaden og CV-en din samt dokumenter som presenteres i den sammenhengen, for eksempel informasjon om utdanning, tidligere arbeidserfaring, kvalifikasjoner, språkferdigheter og referanser;
  • informasjon som samles inn og behandles under rekrutteringsprosessen, f.eks. informasjon om fremdriften av rekrutteringsprosessen, meldinger om søknaden din og mulige intervjuer, informasjon om eventuelle ferdighetstester og referanser, og
  • andre opplysninger, som er basert på ditt samtykke og definert i detalj fra sak til sak, for eksempel informasjon om kredittsjekker eller sikkerhetsklarering i samsvar med gjeldende lover.

 

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi samler kun inn og behandler personopplysninger som er nødvendig for rekrutteringsformål og evaluering av søkernes egnethet.  

Dine personopplysninger behandles for følgende formål: 

1. HÅNDTERING AV REKRUTTERINGEN  

Vi samler inn og behandler personopplysninger som er nødvendig for å administrere rekrutteringsprosessen, for eksempel for å håndtere jobbsøknader, for å informere søkere om rekrutteringens fremgang, for å arrangere intervjuer og teste faglige og personlige evner. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er å iverksette tiltak før du inngår en mulig arbeidskontrakt på forespørsel ved å sende inn jobbsøknaden din til oss.

2. VURDERING

Vi kan behandle personopplysningene for å vurdere din egnethet for en ledig stilling ved å evaluere dine arbeidsmetoder, personlige egenskaper og faglige kompetanse. Slik behandling er basert på vår legitime interesse for å sikre vellykket rekruttering og at nødvendige evner og kompetanse oppfylles av en søker. 

Under spesielle omstendigheter og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, kan vi også behandle personopplysninger for en pålitelighetsvurdering eller sikkerhetsklarering basert på ditt samtykke.

3. FREMTIDIGE REKRUTTERINGSPROSESSER

Med ditt samtykke kan vi behandle dine personopplysninger for fremtidige ledige stillinger for en bestemt tidsperiode.

4. UTVIKLING AV REKRUTTERINGSPROSESS OG STATISTIKK  

Vi kan behandle personopplysningene dine for å forbedre rekrutteringsprosessen vår. I tillegg kan personopplysninger behandles for å utarbeide statistikk og journaler. I disse tilfellene er behandlingen basert på våre legitime interesser for å forbedre våre prosesser og for å sikre innsamling av nødvendig informasjon for ledelsesformål.

5. OVERHOLDELSE AV LOVEN

Vi kan behandle dine personopplysninger for å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser, for eksempel for å oppfylle myndighetenes forespørsler i henhold til loven. 

Tilbaketrekking av samtykke   

Hvis du har gitt ditt samtykke til innsamling og behandling av personopplysninger i forbindelse med rekrutteringsprosessen, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke til den spesifikke behandlingen når som helst. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket, kan du kontakte rekrutteringskanalen som brukes i den konkrete prosessen eller privacy@accountor.com. 

Endringer i jobbsøkererklæringen

Vi kan oppdatere denne jobbsøkererklæringen når som helst, hvis det er nødvendig for å gjenspeile endringene i vår databehandlingspraksis. Den siste oppdateringen var på 8. mars 2019.

 

Share