Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for søkere til stillinger i Accountor AS

Personvernerklæringen (heretter kalt "Erklæring") informerer deg om hvordan Accountor AS og tilhørende selskaper samler inn, bruker eller deler dine personopplysninger i forbindelse med jobbsøknaden din og rekrutteringsprosessen hos Accountor AS, våre oppdragsgivere og selskaper tilhørende Accountor Group.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig er, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, Accountor AS (heretter kalt "Accountor", "vi", "oss" eller "vår"). Accountor er ansvarlig for at personopplysningene dine behandles i samsvar med denne erklæringen og gjeldende lov om databeskyttelse.

Kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig:

Accountor AS

981 947 843

Adresse: Innspurten 1 A, 0664 Oslo

Telefon: 02714

 

Navn på personvernombudet i Accountor AS:
Karine Olsen
Adresse: Innspurten 1 A, 0664 Oslo
E-post: karine.olsen@accountor.no

Vi er en del av Accountor-gruppen. Kontaktopplysninger til konsernets personvernombud:

Päivi Konttila-Lokio, databeskyttelsesansvarlig

Adresse: Siltasaarenkatu 18-20A, 00530 Helsinki, Finland

E-post: paivi.konttila-lokio@accountor.fi

INNSAMLING AV PERSONLIG INFORMASJON

Vi kan samle inn personopplysninger om deg på ulike måter. Først og fremt samler vi inn personopplysninger direkte fra deg. Dersom det tillates av gjeldende lover, kan vi også samle inn personopplysninger fra andre kilder, for eksempel offentlig tilgjengelige databaser.

Vi samler inn personopplysninger om søkere som er nødvendige for å håndtere søknaden og rekrutteringsprosessen, slik som

  • grunnleggende personlig informasjon, som f.eks. navn, hjemmeadresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato og -sted;
  • informasjon som angis i jobbsøknaden din og dokumenter som presenteres i denne konteksten, f.eks. informasjon om utdanning, tidligere arbeidserfaring, kvalifikasjoner, språkkunnskaper og referanser; og
  • informasjon som er samlet inn og behandlet i rekrutteringsprosessen, f.eks. informasjon om fremdriften i rekrutteringsprosessen, notater om søknaden din og mulige intervjuer samt informasjon om mulige ferdighetsprøver og referanser.

Vi kan også komme til å hente inn andre personopplysninger som du oppgir frivillig gjennom rekrutteringsprosessen eller gjennom bakgrunnssjekk i et utvalg av våre rekrutteringsprosesser. Du står fritt til å oppgi andre personopplysninger men dette er ikke påkrevd i rekrutteringsprosessen.

FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysninger knyttet til søkere for å håndtere rekrutteringsprosessen, for eksempel med tanke på å behandle jobbsøknader, informere søkere om fremdriften i rekrutteringen, gjennomføre intervjuer og teste faglige og personlige evner. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger er å iverksette tiltak før man inngår en eventuell ansettelseskontrakt i forbindelse med at du sender en jobbsøknad til oss.

Under spesielle omstendigheter, og i den utstrekning gjeldende lov tillater det, kan vi også behandle personopplysninger med tanke på en pålitelighetsvurdering eller bakgrunnsverifisering basert på innhentet samtykke. 

OVERFØRING OG AVSLØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan gi personopplysningene dine videre internt i Accountor-gruppen. Personopplysningene dine kan også bli behandlet av en annen enhet i Accountor-gruppen på vegne av oss. Vi baserer denne behandlingen på vår legitime interesse for å overføre personopplysninger internt i Accountor-gruppen med tanke på interne, administrative formål, slik som ledelsesrapportering og effektiv drift av virksomheten, for eksempel bruk av sentraliserte rekrutteringssystemer.

Vi kan gi personopplysninger videre til tredje parter:

  • dersom loven tillater eller krever det:
  • når våre tjenesteleverandører behandler personopplysninger på vegne av oss og i henhold til våre instruksjoner (for eksempel rekruttering som er satt bort til andre og gjennomføring av kompetansetester). Vi vil kontrollere disse leverandørene og være ansvarlige for bruken av dine personopplysninger til enhver tid;
  • dersom vi skulle bli involvert i en fusjon, et oppkjøp eller salg av hele eller en del av vårt selskap;
  • dersom vi er i god tro og mener at avsløring er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte din sikkerhet eller sikkerheten til andre, undersøke svindel, eller svare på en anmodning fra myndighetene; og
  • med ditt samtykke til parter som samtykket gjelder i forhold til, for eksempel dommere.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EU/EØS

Vi kan overføre personopplysningene dine utenfor EU eller EØS dersom våre tjenesteleverandører, som jobber for oss, er etablert der. I slike tilfeller vil vi iverksette hensiktsmessige tiltak for å sørge for passende beskyttelsesmekanismer for internasjonal dataoverføring som kreves i henhold til gjeldende europeiske personvernlovgivning, for eksempel EUs generelle databeskyttelsesforordning (679/2016).

OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene dine vil bare bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene som er definert i denne erklæringen.

De fleste av personopplysningene dine vil bli oppbevart så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Enkelte personopplysninger kan beholdes etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet dersom det er nødvendig eller tillatt i henhold til gjeldende lover. Vanligvis oppbevarer vi personopplysninger i 12 måneder etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet.

Når personopplysningene dine ikke lenger er påkrevd i henhold til loven eller rettigheter eller forpliktelser knyttet til en av partene, vil vi slette dem.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å få tilgang til de personopplysningene vi har samlet inn om deg. Du kan få tilgang, rette opp, oppdatere, endre eller be om sletting av personopplysningene dine når som helst. Vær imidlertid oppmerksom på at visse opplysninger er helt nødvendige for å oppfylle de formålene som er definert i denne erklæringen, og det kan også være påkrevd i henhold til loven. Derfor kan slike personopplysninger ikke slettes.

Du har rett til å motsi deg enkelte typer behandling. I den utstrekning det kreves av gjeldende databeskyttelseslov, har du rett til å begrense databehandlingen.

Du har rett til dataportabilitet, dvs. rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, ofte brukt, maskinlesbart format og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig, i den utstrekning gjeldende lov krever det.

Dersom vår behandling av personopplysningene dine er basert på samtykke, kan du trekke samtykket til enhver tid. Vi vil ikke lenger behandle personopplysningene dine i forhold til det godkjente formålet, med mindre det er en annen juridisk grunn for behandlingen. 

Vennligst send ovennevnte forespørsler til oss på hr@accountor.no.

Dersom du mener at vi håndterer personopplysningene dine på feil måte, har du rett til å sende inn en klage til din nasjonale databeskyttelsesmyndighet i EU/EØS I Norge er dette Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

SIKKERHET

Vi iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak (inkludert fysiske, elektroniske og administrative) for å beskytte personopplysninger mot tap, ødeleggelse, misbruk og uautorisert tilgang og utlevering. For eksempel begrenser vi tilgangen til personopplysninger til autoriserte ansatte og leverandører som må ha tilgang til informasjonen for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine.

Vær oppmerksom på at selv om vi forsøker å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for personopplysninger, kan ingen sikkerhetssystemer totalt forhindre sikkerhetsbrudd. Dersom det oppstår et sikkerhetsbrudd, vil vi informere deg i samsvar med gjeldende lover.

ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN

Vi kan gjøre endringer i denne erklæringen fra tid til annen. Dersom vi foretar endringer i denne erklæring, vil vi gi deg beskjed om det på vår side rekruttering hvor du også vil finne siste versjonen av denne erklæringen

KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål angående denne erklæringen eller personopplysningene vi behandler om deg, vennligst kontakt oss på hr(a)accountor.no.

Share