Hopp til hovedinnhold
4sound

En lønnspartner vi kan stole på

«Ved å overlate lønnsfunksjonen til Accountor kan vi føle oss trygge på at lønnen blir beregnet og utbetalt korrekt, og vi får gode svar på spørsmålene vi har om norske regelverk».

4sound

Music Retail Norway driver Norges største musikkjede, 4Sound. Med 13 butikker og nettbutikk er det viktig at lønnsfunksjonen foregår korrekt og profesjonelt. 

Moderselskapet i Sverige, Music Retail Holding, har valgt å outsource lønnsfunksjonen for kontorene i Norge til Accountor, og vet at lønnen er i trygge hender hos fagfolk som har fullt fokus på lønnstjenester.  

«Vi har behov for stor og sikker kompetanse om lønn, og setter store krav til kunnskap og servicegrad hos våre lønnspartnere. Dette får vi hos Accountor,» sier Kajsa Olofsson Locatelli, lønnsansvarlig i Music Retail Holding (MRH) i Sverige. MRH har outsourcet lønnsfunksjonen til Accountor siden mai 2016.

Total lønnsfunksjon og lokal kunnskap

Når hovedkontoret ligger i et annet land er det viktig at man kan være trygg på at lønnspartneren kjenner til de lokale reglene. 
For MRH er det ikke bare viktig med en trygg lønnsutbetaling, men også at de har totalkunnskapen rundt alt som har med lønnsfunksjon å gjøre:
«MRH er et selskap med mange lokalt-eide kontorer over hele Skandinavia. Vi har behov for en samarbeidspartner med dyptgående kunnskap om lønnsadministrasjon, regelverk og regnskap.» 

Trygg og rask hjelp

Når Locatelli blir bedt om beskrive samarbeidet med Accountor trekker hun frem tre ting: Profesjonalitet, godt samarbeid og responsivitet. 
«Vi kjenner oss alltid trygge på at lønnen blir beregnet og utbetalt korrekt, ut ifra norske regler og parametere. I tillegg er det også verdifullt for oss at vi får rask hjelp når vi lurer på noe: Accountor er behjelpelige når vi har spørsmål om ting som lønn, lønnsregnskap og arbeidsrett. Eller når vi ikke forstår prinsippene i det norske lønnsregelverket. De tar alltid telefonen og har kunnskapen som trengs.» 

Share