Hoppa till huvudinnehåll
Ann-Sofie Bengtsson Accountor

På Accountor formar vi vår egen karriär

"Här värdesätter man kunskap före ålder, kön och etnicitet"

 

Ann-Sofie Bengtsson i Göteborg och Murat Tumer i Stockholm är med på Accountors tillväxtresa. 2015 förvärvade Accountor Matrisen. Under 2016 integrerades Matrisen helt i Accountor och bytte namn. Två själar har smält samman. Med fokus på medarbetarna och deras utveckling.

Accountor är vad man skulle kalla ett innovativt bolag inom ekonomitjänster. Kärnverksamheten består av redovisning, professionell rådgivning och lönehantering. Eftersom det är ett stort bolag finns det mycket struktur att luta sig på. Det här ger goda möjligheter för medarbetarna att forma sin egen karriär. Det är medarbetarna Ann-Sofie Bengtsson och Murat Tumer goda exempel på. Det här är deras berättelse.

Strukturerna som ger stor frihet

Ann-Sofie är Team Manager för redovisningskonsulterna på Göteborgskontoret. Hon beskriver sitt arbete som ”frihet under ansvar” och menar att strukturerna verkligen är ett stöd.

Det finns hela tiden strukturer att luta sig mot och hjälp att få, och det är bra. Jag vill ju jobba som chef på ett kvalitativt sätt.

Ur ett ledarskapsperspektiv innebär det bland annat välutformade instruktioner där det är dags för lönerevision och specialister inom alla områden hon behöver stöd från i jobbet som teamchef.

Jag uppskattar möjligheten jag har att kunna forma min egen roll. Det finns inga nej-sägare på högre nivå som hindrar hur långt jag kan gå, säger Ann-Sofie. Och när man har strukturer att luta sig mot och så trevliga och kompetenta medarbetare som jag har är det lätt att vara chef.

Ann-Sofie Bengtsson Accountor

”De snappade upp mina ambitioner”

Det finns en tydlig ambition hos företagsledningen att följa utvecklingen framåt. Accountor arbetar aktivt för att vara ett modernt företag genom att skapa innovativa lösningar och användarvänliga onlinetjänster.

Det moderna handlar även om just att medarbetarna växer och skapar sin egen karriär. Murat arbetar som redovisningskonsult och är även kundansvarig för vissa bolag.

Sedan jag började har mina arbetsuppgifter och ansvarsområden vuxit. Det har varit en ömsesidig satsning, där jag visat framfötterna och företaget snappat upp mina ambitioner.

Kvaliteten i ett stort bolag

Innan Murat började på Accountor hade han arbetat med företaget via en tidigare anställning. Idag beskriver han en stolthet i att arbeta för ett företag som alltid levererar kvalitetssäkrat material till sina kunder.

Ju fler man är i en organisation, desto större blandning av kunskap och erfarenhet finns det. Vi har säkerställande rutiner kring alla rapporter och beräkningar. Där finns den trygghet som företaget inger för mig.

”Jag blev eld och lågor när jag fick se utbildningsplanen”

För att medarbetarna ska kunna utvecklas som de vill har företaget en gedigen utbildningssatsning, Accountor Academy. Den är strukturerad så att den rekommenderar utbildningar för olika typer av tjänster inom företaget. Ann-Sofie berättar:

Jag blev eld och lågor när jag fick katalogen och skrev upp mig på massa utbildningar och kurser – allt från rena IT-kurser till nyheter inom redovisning och andra aktuella områden.

Murat instämmer och berättar att hans chefer alltid har pushat honom och hans kollegor att gå kurser och utbildningar. För honom är det tydligt på att företagsledningen vill att de ska utvecklas och utöka sina kunskaper.

På det årliga utvecklingssamtalet med min närmaste chef går vi igenom det gångna året och mina målsättningar för framtiden. Här kan man på ett enkelt och avslappnat sätt uttrycka sina ambitioner och mål för framtiden.

Mångfald en del av det moderna

Att vara ett modernt företag handlar inte bara om innovativa lösningar och onlinetjänster. Eller om att låta medarbetarna växa och utvecklas utifrån sina egna mål. Här kommer också mångfald in. I Accountors vardag handlar det om många kvinnliga chefer och ett stort åldersspann bland de anställda som tillsammans talar en stor mängd olika språk.

Här värdesätter man kunskap före ålder, kön och etnicitet, konstaterar Murat. Det ger både kompetenta medarbetare och den positiva effekten man får av en riktigt bra mix av individer på våra kontor. Erfarenhet från seniora medarbetare och unga talanger. Accountor är en del av det nya.

Share