Hoppa till huvudinnehåll
Satu Svensson

Satu Svensson, SRF-auktoriserad redovisningskonsult, Stockholm

"Min roll är att få kunderna att känna sig trygga och omhändertagna i uppstarten."

 

Lång erfarenhet inom ekonomi

Under mina ca 25 år som ekonom har jag hunnit med allt från att administrera nystartade bolag till större koncerner, lönehantering för nordiska länder samt drivit egen byrå. Min Magister­examen i Ekonomi tog jag vid Uppsala Universitet år 2005 och sedan 2009 har jag varit SRF-auktoriserad Redovisningskonsult. I början av 2015 kom jag som konsult till Accountor och kort därefter anställdes jag som projektledare för implementering av redovisningstjänster.

Min roll – Arbeta för en trygg och smidig övergång

Min roll är att få kunderna att känna sig trygga och omhändertagna i uppstarten. Kommunikation är därmed väldigt viktigt, dvs. att vara lyhörd för kundens önskemål och behov. Det är avgörande att få en smidig start på det löpande arbetet så att kunden snabbt kan känna att de får ut ett värde av samarbetet.

En lyckad implementation startar med en tydlig bild av kundens nuläge och behovssituation. Det uppnår man med lyhörd och tydlig kommunikation. Genom att ta fram lösningar, rutiner och processer skapar jag en kvalitetssäkrad plattform för konsulten att arbeta ifrån. När allting är uppsatt sker överlämning till konsulten. Efter cirka tre månader håller vi ett uppföljningsmöte där vi tillsammans utvärderar samarbetet.

En utvecklande arbetsplats

Under min tid hos Accountor har jag fått en större känsla för vad jag kan och ett ökat självförtroende. Jag har fått ta plats och verkligen använda all min kunskap, vilket förstås är underbart härligt! Eftersom jag ofta coachar mina kollegor kan man även säga att min utveckling har bidragit till andras.

Satu om Accountor som arbetsgivare

Accountor är ett bolag som arbetar mot framtiden, både vad gäller online-system och tänket kring oss medarbetare. Det är ett nytänkande företag som ser till människan och förstår sambandet mellan de anställda och företagets framgång.

Vi är ett gäng glada människor som gärna vill göra det lilla extra för sin kund och sina kollegor. Vi skapar gemenskap och harmoniska arbetsmiljöer. Vi ser varandra och våra kunder. Därigenom skapas effektivitet och lönsamhet i företaget. Jag ser att Accountor som företag tänker i dessa nya banor och det är vad jag uppskattar mest med företaget.

Vad Accountor erbjuder de talanger som söker sig till företaget           

Accountor är en mycket bra arbetsplats! God gemenskap, utveckling, framtidssyn och mycket glädje.

Framtiden

Jag tänker mig att framtiden är sådan att jag får fortsätta att utvecklas tillsammans med mina kollegor, Accountor och omvärlden. 

Share