Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
two women sitting near water with laptop

Accountor’s hållbarhetsrapport för 2022 är här

Accountor publicerar årligen en hållbarhetsrapport för att berätta hur vi har förbättrat vår hållbarhet.  Vi strävar efter att tillhandahålla hållbara tjänster, säkerställa välbefinnande för våra medmänniskor och bidra till samhället. Att arbeta på ett hållbart sätt är kärnan i vår verksamhet. På Accountor innebär hållbarhet i första hand Governance/Bolagsstyrning där vårt fokus är sekretess/konfidentialitet, säker hantering av information, men även etisk verksamhet och att sätta våra medarbetare först.

"I takt med den växande turbulensen i vår omvärld ökar vikten av att vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt. Baserat på input från våra kunder, anställda och andra intressenters har vi med tillförsikt satt upp våra hållbarhetsmål och prioriteringar. Vi koncentrerar oss på områden där vi kan ha störst positiv inverkan. Med stolthet presenterar vi vår senaste hållbarhetsrapport om vårt systematiska arbete med att utveckla vår verksamhet på ett sätt som har en positiv inverkan på omvärlden" säger Niklas Sonkin, Accountor koncernens CEO. 

Accountors fokus på att skydda och hantera våra kunders data på ett säkert sätt gör det möjligt för oss att hjälpa entreprenörer och företag att uppfylla sina skyldigheter att också göra det. Med våra moderna verktyg, processer och vår digitala expertis servar vi företag av alla storlekar och möjliggör ett digitalt trippelhopp för dem i sin egen verksamhet. Fördelarna fortsätter i hela kundkedjan såväl som för leverantörer och underleverantörer – och för samhället i stort.

Detta och mycket mer kan du läsa om i Accountors hållbarhetsrapport för 2022 (finns endast på engelska).

Detaljer gällande Hållbarhetsrapporten

Statusen som presenteras i Accountor’s Hållbarhetsrapport täcker perioden 1.1.-31.12.2022, om inget annat anges. Vi uppdaterar rapporten årligen.

Som terminologi använder vi termerna hållbarhet, sustainability och ESG (Environmental, Social and Governance) omväxlande i rapporten när vi hänvisar till hållbarhet.

 

Share