Hoppa till huvudinnehåll
Aktiebolag corona
Nyheter

Aktiebolag - Dessa 10 av regeringens åtgärder gäller

Aktiebolag - dessa 10 åtgärder gäller. Regeringen har kommit med många åtgärdspaket för att stötta i och med corona utbrottet och det är inte alltid tydligt vilka som gäller för just aktiebolag. Här har vi sammanställt de av regeringens åtgärder som tagits fram för att förbättra likviditeten för just Aktiebolag.

1. Sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda

Alla arbetsgivare har möjlighet att begära sänkta arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren betalar då bara ålderspensionsavgiften på 10,21 %. Den lägre arbetsgivaravgiften får beräknas på ett löneunderlag upp till 25 000 kr och för upp till 30 anställda. Egenavgifterna för enskilda näringsidkare sänks i motsvarande mån men sänkningen gäller för hela 2020 och för ett underlag på upp till 100 000 kr.

För mer detaljer se information på skatteverket här.

2. Korttidsarbete

Arbetsgivare som behöver sänka de anställdas arbetstid jämfört med ordinarie arbetstid kan få kompensation för en stor del av lönekostnaden från staten. Det finns krav kopplade till att få detta stöd, det är inte bara att sänka arbetstiden.

I korthet är det följande:

  • Det behöver finnas stöd för korttidspermittering i kollektivavtal och arbetsgivaren behöver påkalla MBL-förhandling.
  • Saknas kollektivavtal ska 70 procent av medarbetarna på enheten godkänna och delta i korttidspermittering. Arbetstids- och löneminskning ska vara densamma för alla arbetstagare inom enheten.
  • Arbetsgivaren måste ha vidtagit andra möjliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, t ex uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd.
  • Dessa kan inte få stödet: Företag som är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning när de ska ansöka, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd.
  • 20, 40 eller 60 procent är de tre nivåer som för arbetstidsminskning. De innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren. Stöd för korttidsarbetet gäller endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer.
  • Kompensationen betalas ut av Tillväxtverket.

Läs mer på tillväxtverkets sida.

3. Kompensation för höga sjuklönekostnader

Alla arbetsgivare med sjuklönekostnader ska få ersättning för hela kostnaden under april och maj. Detta behöver företagen inte ansöka om, utan uppgifter om utbetald sjuklön redovisas som vanligt i arbetsgivardeklarationerna och ersättning betalas ut till företagen från Försäkringskassan.

För detaljer läs på Försäkringskassans sida

4. Ändra den debiterade preliminärskatten för 2020

Genom att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration för 2020 och sänka den prognostiserade vinsten för 2020 kan Skatteverket fatta beslut om en lägre preliminärskatt för företaget. På så vis kan företaget få lägre eller ingen skatt för resten av 2020. Dessutom kan redan inbetald skatt för januari och februari betalas tillbaka.

Information om detta hittar du hos Skatteverket här. 

5. Ändra den debiterade preliminärskatten för förra verksamhetsåret

Om du vet att den inbetalade preliminärskatten för förra verksamhetsåret var för hög så kommer den att betalas tillbaka genom en skatteåterbäring senare i år. Ett sätt att få tillbaka mellanskillnaden tidigare är att skicka in en ny preliminärdeklaration för förra verksamhetsåret, och på så sätt få för högt debiterad preliminärskatt återbetald snabbare.

Du kan läsa mer om hur det går till hos Skatteverket här

6. Ändra redovisningsmetod eller redovisningsperiod för momsen

Skatteverket vill underlätta för företag att ändra redovisningsmetod eller redovisningsperiod så företaget på så sätt kan stärka sin likviditet.

Företag med en uppskattad årsomsättning upp till tre miljoner kronor kan överväga att ändra från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden.

Företag med en uppskattad årsomsättning upp till en miljon kronor kan överväga att ändra till årsvis redovisning av moms.

Företag med en årsomsättning på upp till 40 miljoner kronor som redovisar moms månadsvis kan överväga att ändra till kvartalsvis redovisning av moms.

Du kan läsa mer om detta i Skatteverkets rättsliga vägledning här. 

 

7. Avsättning till periodiseringsfond

Bolaget kan som vanligt sätta av 25 % av överskottet i en periodiseringsfond och därmed sänka den beskattningsbara vinsten. Observera att den nya utökande möjligheten till avsättning till periodiseringsfond inte gäller aktiebolag utan bara gäller enskilda näringsidkare.

Information om periodiseringsfond hittar du hos Skatteverket här

8. Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms

Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms kan medges i upp till ett år från beslut. Anstånd kan sökas för tre redovisningsperioder eller ett kvartal beroende på vilka redovisningsperioder som företaget tillämpar. Notera att det utgår kostnadsränta om 1,25 % och en avgift om 0,3 % av anståndsbeloppet varje månad. Räntan och avgiften är inte avdragsgill och motsvarar en avdragsgill ränta om 6,6%.

Nytt förslag om sänkt avgift 14 april
Den sammanlagda kostnaden för att ha ett anstånd kommer att sänkas. Enligt en avisering från regeringen kommer de första sex månaderna endast att omfattas av årsräntan om 1,25% vilket motsvarar en avdragsgill årsränta om 1,3%. Resterande tid, efter sex månader, tillkommer en anståndsavgift om 0,2% per månad. Det kommer motsvara en avdragsgill årsränta om 3,1%. Eftersom räntan är lagstiftat förbereds nu en promemoria som ska skickas på remiss. Vi avvaktar mer information när propositionen presenteras.

Du hittar mer detaljer om detta hos Skatteverket här

9. Anstånd med betalning av inkomstskatt och punktskatter

Nytt förslag om sänkt avgift
Den sammanlagda kostnaden för att ha ett anstånd kommer att sänkas. Enligt en avisering från regeringen kommer de första sex månaderna endast att omfattas av årsräntan om 1,25% vilket motsvarar en avdragsgill årsränta om 1,3%. Resterande tid, efter sex månader, tillkommer en anståndsavgift om 0,2% per månad. Det kommer motsvara en avdragsgill årsränta om 3,1%. Eftersom räntan är lagstiftat förbereds nu en promemoria som ska skickas på remiss. Vi avvaktar mer information när propositionen presenteras.

Anstånd med betalning av inkomstskatt och punktskatter kan medges upp till fyra månader med möjlighet till förlängning. Du som företagare måste kunna visa att anståndsbeloppet kommer kunna betalas när anståndstiden löpt ut. En ej avdragsgill kostnadsränta om 1.25% utgår.

Du hittar mer information om detta på Skatteverket här.

10. Förlängd tid att deklarera moms och arbetsgivaravgifter

För deklarationer för moms och arbetsgivaravgifter med inlämningsdatum mellan 12 mars och 30 april kommer det inte utgå någon förseningsavgift om deklarationerna inkommer senast en månad från det ordinarie inlämningsdatumet.

Hos Accountor får du tillgång till ett komplett utbud av ekonomi-, HR-, lön- och redo­visnings­­­tjänster som stödjer dig i företagets alla skeden. Accountor innebär trygghet, ­avlastning, rådgivning och långsiktighet . Vi hjälper våra kunder till framgång. Accountor har ett team av experter som kan ge rådgivning  i alltifrån finansiering, planering och arbetsrättsliga frågor som stöd i den rådande situationen. Vi finns här för dig.

Hör av dig så berättar vi mer

Tags

Share