Hoppa till huvudinnehåll
Ändringar K2 K3
Nyheter

Ändringar i K2 och K3 Årsredovisning

Bokföringsnämnden har beslutat om ändringar i K2 och K3

Ändringar i K2 och K3. Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2) samt i K3 för Årsredovisning och koncernredovisning, Ändringarna görs bl.a. för att det finns en ny lag om ekonomiska föreningar samt en ny lag om företagsnamn. De gäller mest uppställningsformer, upplysningar och redaktionellt. Ändringarna slog igenom 15 februari 2019.  Läs mer om vad det innebär hos Bokföringsnämnden:

http://www.bfn.se/sv/nyheter/andring-i-k2-arsredovisning-i-mindre-foretag
http://www.bfn.se/sv/nyheter/andring-i-k3-arsredovisning-och-koncernredovisning

 

Vad är K2 och K3 och vad är skillnaden?

Vid räkenskapsårets slut avslutas den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Det finns tre regelverk som Bokföringsnämnden (BFN) har tagit fram. De tre olika beskriver hur bokslutet och årsredovisningen ska utformas och numera är det obligatoriskt att välja ett av dem. Det är K1, K2 och K3, dessa K-regelverk finns att läsa mer om på Bokföringsnämndens hemsida.

K2 och K3 är för onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar. K3 är huvudregelverket och får användas av alla onoterade ekonomiska föreningar och aktiebolag. K2 är lite enklare och för företag som inte räknas till de större.

Man räknas som större bolag om man uppfyller minst två av kraven nedan:

  • Mer än 50 anställda
  • Mer än 40 miljoner i balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner i nettoomsättning

K3 är ett mer avancerat regelverk, med större frihet i utformningen av årsredovisningen, som också normalt kräver att företaget har redovisningsexpertis som hjälper till med årsavslutet av bokföringen. regelverket K2 förenklar och ger möjlighet att företaget själva kan upprätta årsredovisningen. K3 ger inte samma möjlighet till förenkling men anses ge en mer rättvis bild av företagets ekonomi, speciellt  i utvecklingsföretag, företag med större fastighetsbestånd och tillverkande företag.

Det går att byta från K2-regelverk till K3, men tvärtom får man bara byta en gång utan särskilda skäl.

Vi hjälper dig gärna med att komma igång med bokföringen. Med våra tjänster får du kompetens, rutiner och processer för en effektiv bokföring redan från start. Med vår hjälp har du alltid säkerställd leverans och du slipper bemanningsproblem.

 

Nyfiken på våra tjänster?

Tags

Share