Hoppa till huvudinnehåll
coronaregler redovisning
Nyheter

Ändringar angående redovisning av stöd i Bokföringsnämndens ”Coronaregler”

Bokföringsnämnden (BFN) har ett allmänt råd (BFNAR 2020:1)  om vissa redovisningsfrågor med anledning av pandemin. Det allmänna rådet har nu kompletterats med en bestämmelse om intäktsredovisning av stöd till följd av pandemin. BFN beslutade den 22 januari om ändringar som gäller från samma datum. Punkten innebär att stöd får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänförs sig till om vissa förutsättningar är uppfyllda, se nedan.

Stödet (Coronastöd) för intäktsföras det räkenskap som stödet hänför sig till om det;

  • När årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen avges.
  • Finns en utfärdad författning om stödet.
  • Företaget med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet.
  • Företaget med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet.

Stödet kan tas upp till det belopp som med rimlig säkerhet kommer att erhållas.

Nya bestämmelsen innebär att bedömningen av om stödet kan intäktsföras på det räkenskapsår det hänför sig till får göras senast i samband med att årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen avges. Bedömningen får alltså avse förhållandena vid den tidpunkten. Detta är ett undantag från det som anges om händelser efter balansdagen i K2/K3 Årsbokslut, K2 Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

Nya  bestämmelsen gäller från och med den 22 januari 2021 och får tillämpas på årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning som avges från och med denna dag.

Notera att i sammanhanget kan det bli aktuellt för företag som upprättar årsredovisning och koncernredovisningen att lämna not med upplysning om exceptionella intäkter enligt 5 kap. 19 § årsredovisningslagen.

BF har en frågesida om redovisningsfrågor och corona.

 

Mycket att hålla reda på? Outsourcing kan vara en lösning - fråga oss gärna!

Tags

Share