Hoppa till huvudinnehåll
Dags att anmäla företagets verkliga huvudman
Nyheter

Dags för merparten av företagen att anmäla verklig huvudman

För att motverka penningtvätt antog Europaparlamentet under 2015 ett nytt direktiv. Följden blev att alla länder ska inrätta register över företagens verkliga huvudmän. Driver du företag eller är företagsledare är det nu dags att registrera ditt företag till det svenska registret.  

Vad menas med verklig huvudman?

Bolagsverket förklarar det såhär: ”En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.”

Så anmäler du ditt företag till registret

Det är väldigt enkelt att anmäla verklig huvudman och det hela tar bara några minuter. På bolagsverkets webbplats hittar du e-tjänsten och instruktioner hur du går tillväga. Du behöver tillgång till grundläggande information om bolaget och ägarna.  

Det kommer vara gratis att anmäla verklig huvudman till och med den 1 februari 2018, så passa på att göra det snarast möjligt. Bolagsverket väljer också att ta ett kliv framåt i digitaliseringen så att du måste begära dispens för att få lämna in en anmälan i pappersform.

Behöver ditt företag skicka in anmälan?

De flesta företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman; till exempel bolagsformerna aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar.

Endast nedanstående bolagsformer är undantagna:

  • Dödsbon och konkursbon
  • Enkla bolag 
  • Enskilda näringsidkare
  • Ideella föreningar utan verklig huvudman
  • Noterade aktiebolag
  • Stat, landsting och kommuner samt bolag där det offentliga har ett bestämmande inflytande

 

Tycker du det är krångligt med administration och redovisning i företaget? Låt Accountor hjälpa till. Vi kan sköta hela eller delar av din redovisning. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Share