Hoppa till huvudinnehåll
Enskild näringsverksamhet Corona
Nyheter

Enskild näringsverksamhet och delägare i handelsbolag - Dessa 10 av regeringens åtgärder gäller

Enskild näringsverksamhet och delägare i handelsbolag – dessa åtgärder gäller. Regeringens olika åtgärdspaket för att stötta i och med corona utbrottet är många och det kan därför vara otydligt vilka som gäller för just dig. Därför har vi sammanställt de av regeringens åtgärder som tagits fram för att förbättra likviditeten för just Enskilda näringsverksamheter och delägare i handelsbolag.

1. Sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda

Alla arbetsgivare har möjlighet att begära sänkta arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren betalar då bara ålderspensionsavgiften på 10,21 %. Den lägre arbetsgivaravgiften får beräknas på ett löneunderlag upp till 25 000 kr och för upp till 30 anställda. Egenavgifterna för enskilda näringsidkare sänks i motsvarande mån men sänkningen gäller för hela 2020 och för ett underlag på upp till 100 000 kr.

För mer detaljer se information på Skatteverket här

2. Korttidsarbete

Arbetsgivare som behöver sänka de anställdas arbetstid jämfört med ordinarie arbetstid kan få kompensation för en stor del av lönekostnaden från staten. Det finns krav kopplade till att få detta stöd, det är inte bara att sänka arbetstiden. Kompensationen betalas ut av Tillväxtverket.

I korthet är det följande:

  • Det behöver finnas stöd för korttidspermittering i kollektivavtal och arbetsgivaren behöver påkalla MBL-förhandling.
  • Saknas kollektivavtal ska 70 procent av medarbetarna på enheten godkänna och delta i korttidspermittering. Arbetstids- och löneminskning ska vara densamma för alla arbetstagare inom enheten.
  • Arbetsgivaren måste ha vidtagit andra möjliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, t ex uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd.
  • Dessa kan inte få stödet: Företag som är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning när de ska ansöka, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd.
  • 20, 40 eller 60 procent är de tre nivåer som för arbetstidsminskning. De innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren. Stöd för korttidsarbetet gäller endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer.
  • Kompensationen betalas ut av Tillväxtverket.

Läs mer på tillväxtverkets sida.

3. Kompensation för höga sjuklönekostnader

Alla arbetsgivare med sjuklönekostnader ska få ersättning för hela kostnaden under april och maj. Detta behöver företagen inte ansöka om utan uppgifter om utbetald sjuklön redovisas som vanligt i arbetsgivardeklarationerna och ersättning betalas ut till företagen från Försäkringskassan.

4. Ändra den debiterade preliminärskatten för 2020

Genom att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration för 2020 och sänka den prognostiserade vinsten för 2020 kan Skatteverket fatta beslut om en lägre preliminärskatt. På så vis kan företaget få lägre eller ingen skatt för resten av 2020. Dessutom kan redan inbetald skatt för januari och februari betalas tillbaka.

För mer detaljer se information på Skatteverket. 

5. Ändra den debiterade preliminärskatten för 2019

Om du vet att den inbetalad preliminärskatten för 2019 var för hög så kommer den att betalas tillbaka genom en skatteåterbäring i år. Om du deklarerar senast 4 maj kan du få din återbäring i början av juni. Ett sätt att få skatteåterbäringen tidigare är att skicka in en ny preliminärdeklaration för 2019 och på så sätt få för högt debiterad preliminärskatt återbetald snabbare.

För mer detaljer se information Skatteverket. 

6. Ändra redovisningsmetod eller redovisningsperiod för momsen

Skatteverket vill underlätta för företag att ändra redovisningsmetod eller redovisningsperiod och därigenom stärka sin likviditet. Företag med uppskattad årsomsättning upp till tre miljoner kronor kan överväga att ändra från faktureringsmetod till bokslutsmetod. Företag med uppskattad årsomsättning upp till en miljon kronor kan överväga att ändra till årsvis redovisning. Företag med årsomsättning upp till 40 miljoner kronor som redovisar per månad kan överväga att ändra till kvartalsvis redovisning.

För mer detaljer se information på Skatteverket. 

7. Avsättning till periodiseringsfond

Möjligheten till avsättning har utökats. I deklarationen 2020 får du sätta av 100 procent av vinsten till periodiseringsfond, dock högst en miljon kronor. Det här innebär att du kan sänka din vinst i årets deklaration. Sänkningen medför att inkomstskatten och egenavgifter minskar och att möjligheten till skatteåterbäring ökar beroende på hur mycket preliminärskatt du betalade in under 2019. Om du deklarerar senast 4 maj kan du få din återbäring i början av juni.

För mer detaljer se information på Skatteverket. 

8. Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms

Anstånd kan medges i upp till ett år från beslut. Anstånd kan sökas för tre redovisningsperioder eller ett kvartal beroende på vilka redovisningsperioder som företaget tillämpar. Det utgår kostnadsränta om 1,25 % och en avgift om 0,3 % av anståndsbeloppet varje månad. Räntan och avgiften är inte avdragsgill och motsvarar en avdragsgill ränta om 6,6%.

Nytt förslag om sänkt avgift 14 april
Den sammanlagda kostnaden för att ha ett anstånd kommer att sänkas. Enligt en avisering från regeringen kommer de första sex månaderna endast att omfattas av årsräntan om 1,25% vilket motsvarar en avdragsgill årsränta om 1,3%. Resterande tid, efter sex månader, tillkommer en anståndsavgift om 0,2% per månad. Det kommer motsvara en avdragsgill årsränta om 3,1%. Eftersom räntan är lagstiftat förbereds nu en promemoria som ska skickas på remiss. Vi avvaktar mer information när propositionen presenteras.

För mer detaljer se information på Skatteverket. 

9. Anstånd med betalning av inkomstskatt och punktskatter

Anstånd kan medges upp till fyra månader med möjlighet till förlängning. Företagaren måste kunna visa att anståndsbeloppet kommer kunna betalas när anståndstiden löpt ut. En ej avdragsgill kostnadsränta om 1.25% utgår.

För mer detaljer se information på Skatteverket. 

10. Förlängd tid att deklarera

För deklarationer med inlämningsdatum mellan 12 mars och 30 april kommer det inte utgå någon förseningsavgift om deklarationerna inkommer senast en månad från det ordinarie inlämningsdatumet. För inkomstdeklarationen som ska lämnas den 4 maj kan alla som ansöker få anstånd till den 1 juni.

Hos oss på Accountor får du tillgång till ett komplett utbud av ekonomi-, HR-, lön- och redo­visnings­­­tjänster som stödjer dig i företagets alla skeden. Accountor innebär trygghet, ­avlastning, rådgivning och långsiktighet. Accountor har ett team av experter som kan ge rådgivning i alltifrån finansiering, planering och arbetsrättsliga frågor som stöd i den rådande situationen. Vi finns här för dig.

Kontakta oss så hjälper vi dig

 
 
Tags

Share