Hoppa till huvudinnehåll
Förlängt omsättningsstöd
Nyheter

Förlängt omsättningsstöd enskilda näringsidkare nu även för aug-okt

Förlängt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Omsättningsstödet förlängs så att det även kan sökas för augusti-oktober 2020. Stödet är för företag som har förlorat mer än 50 % av nettoomsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.

Max stöd är 72 000 kr per företag och stöd ges till företag med en årsomsättning på minst 200 000 kr 2019.

Regeringen har sedan tidigare infört omsättningsstöd för stödperioder mellan mars och juli, se nedan. Stödet söks på Boverket.

Uppdaterad nyhet 11 november 2020.

Nedan är ursprungliga från september 2020

Enskilda näringsidkare kan erhålla ett särskilt omsättningsstöd med anledning av covid-19 pandemin. Det har riksdagen beslutat. Stödet, som baseras på den enskilda firmans omsättningstapp för vissa perioder, uppgår till högst 120 000 kr.

Bakgrund till detta stöd riktat mot enskilda näringsidkare är att många av dessa enskilda firmor har verksamhet som riktas mot kultursektorn och besöksnäringen där en negativ pandemi-effekt är särskilt tydlig. Dessutom kan man konstatera att bedriva verksamhet som enskild firma har inneburit att möjligheter att få stöd via

 • korttidspermittering (korttidsarbete) och
 • omställningsstöd

inte varit en öppen möjlighet för enskilda näringsidkare då de flesta ej uppfyllt förutsättningarna kring dessa sedan tidigare införda stöd med syfte att nå kompensation för ett stort intäktsbortfall.

Av den anledningen har riksdagen nu beslutat införa ett riktat stöd till enskilda näringsidkare.

Ersättning – 75% av omsättningstappet

Den ersättning/kompensation som det nu öppnas upp för liknar tidigare infört omställningsstödet. Men detta stöd är skräddarsytt för att nå fram till enskilda näringsidkare med stor nedgång i omsättning orsakat av Corona pandemin.

Detta stöd för enskilda näringsidkare påverkas inte av fasta kostnader, vilket gäller för omställningsstödet.

Förlängt omsättningsstöd. Enligt beslutet ska de enskilda näringsidkarna kunna få ersättning med 75 % av omsättningstappet. En förutsättning är dock att omsättningen uppgick till minst 200 000 kr under 2019.

Omsättningsstödet enskilda näringsidkare - tre stödperioder

Omsättningsstödet till de enskilda näringsidkarna delas upp på tre olika stödperioder delas omsättningsstödet upp på; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Motsvarande månad eller månader under 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod.

För att kunna få stöd för respektive period är förutsättningarna följande:

 • Mars-april 2020
  för stöd krävs att nettoomsättningen understeg 70% jämfört med samma period fg. år.
  dvs. minskad omsättning med 30%
  Max stöd 48 000kr

   
 • Maj 2020 
  för stöd krävs att nettoomsättning understeg 60% jämfört med samma period fg år.
  dvs. minskad omsättning med 40%
  Max stöd 24 000kr
   
 • Juni-juli 2020
  för stöd krävs att nettoomsättningen understeg 50% jämfört med samma period fg. år.
  dvs. minskad omsättning med 40%
  Max stöd 48 000kr.

Källa:
Finansutskottets betänkande
2020/21:FiU32

 
 
Tags

Share