Hoppa till huvudinnehåll
Panagora Outsourcing Life Science
Nyheter

Företag kan erbjuda anställda coronatest som skattefri förmån

Företag kan erbjuda anställda coronatest. Företag har enligt ett ställningstagande från Skatteverket möjlighet att erbjuda sina anställda Coronatest som en skattefri förmån. Detta gäller oavsett om testet är för att konstatera att den anställda vid provningstillfället är sjuk i covid-19 eller har antikroppar mot sjukdomen. Beslutet baseras på att regeringen sagt att bestämmelserna om samhällsfarliga sjukdomar ska gälla för covid-19 och att förebyggande behandling är skattefri.

Sammanfattning om bakomliggande regelverk och bedömning från Skatteverket

Enligt gällande regler för vad som ska tas upp till beskattning så ska förmån av företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering inte tas upp till beskattning.

Skatteverket har gjort detta ställningstagande i och med att Regeringen i februari beslutade att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på covid-19 (infektion med 2019-nCoV). Och att samhällsfarliga sjukdomar med risk att spridas i samhället och som kan störa viktiga samhällsfunktioner kan kräva extraordinära smittskyddsåtgärder.

I sitt ställningstagande konstaterar Skatteverket att ”Om arbetsgivaren som ett led i sitt arbetsmiljöarbete erbjuder anställda provtagning för sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen är sådan provtagning, enligt Skatteverkets uppfattning, att jämställa med förebyggande behandling.”

Förebyggande behandling ska inte tas upp till beskattning. Så provtagning som arbetsgivare bekostar för att konstatera om anställda har eller har haft en sjukdom som klassas som samhällsfarlig sjukdom i smittskyddslagen ska inte tas upp till beskattning.

Läs hela Skatteverkets ställningstagande här.

Accountor tycker det är viktigt att göra Coronainformation för företag tillgänglig och följer de regeländringar och åtgärder som kommer. De flesta branscher och företag har påverkats på något sätt. Accountor vill att så många företag som möjligt ska klara sig igenom denna period så bra som möjligt. För att det ska bli enklare att hitta den information som finns tillgänglig försöker vi samla den. Se mer information här.

Vill du ha bättre koll på nyheter inom ekonomi, redovisning, lön och HR? Välkommen att prenumerera på Accountors nyhetsbrev.  

Share