Hoppa till huvudinnehåll
Korttidsarbete 80%
Nyheter

Förlängning av korttidsarbete in i 2021

Förlängning korttidsarbete 2021. Korttidsarbete förlängs beslutades den 9 november, där stödet kan beviljas till och med den 30 juni 2021. Förlängningen kombineras med en striktare hantering. Tillväxtverket hanterar ärendena.

  • Subventionsgraden uppgår till fortsatt 75 % av arbetstidsförkortningen fram till 31 mars 2021.
  • Perioden 1 april-30 juni 2021 uppgår subventionsgraden till 50 %.

 

Uppdaterad 12 nov 2020

Förlängt korttidsarbete 2021

Nedan nyhet från juni 2020

1 juni träder dessa åtgärder ikraft angående korttidsarbete

Idag 1 juni träder flera åtgärder ikraft, de presenterades i den sjätte extra ändringsbudgeten som publicerades den 14 maj.

Stödet för korttidsarbete utökas nu med ytterligare nivå på 80 %

Idag 1 juni införs ytterligare en nivå för arbetstids- och löneminskning. För stödmånader som infaller under perioden 1 maj-31 juli, införs en fjärde nivå där arbetstagarens arbetstidsminskning uppgår till 80 % och dennes löneminskning uppgår till 12% av ordinarie lön.

Tidigare i år infördes systemet för korttidsarbete och trädde ikraft den 7 april 2020. De tre tidigare nivåerna som infördes var 20, 40 och 60 %. Arbetstagarens löneminskning uppgår då till 4, 6 respektive 7,5 %. Och gäller från den 16 mars 2020.

Korttidsarbete innebär att den anställde tillfälligt går ner i både arbetstid och lön. Arbetsgivaren kan ansöka om stöd för korttidsarbete och därmed kompenseras för en del av lönekostnaden.

Stöd lämnas nu enligt de fyra fasta nivåer för arbetstids- och löneminskning. Vid varje nivå står staten för en tredjedel av lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter för den uteblivna arbetstiden.

Avstämningsansökan är framflyttad till 16/6
Tre månader efter att din ansökan om korttidsarbete har godkänts ska du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. Tillväxtverket har via sin hemsidan meddelat att de flyttar fram möjligheten att göra avstämningsansökan i juni till 16-30/6. 

Skärpt kontroll ska få göras av Skatteverket och tillväxtverket i och med korttidsarbete

Skatteverket och tillväxtverket ska få genomföra kontrollbesök för att kontrollera att rätt till stöd föreligger för företag som ansökt eller beviljats stöd för korttidsarbete.

Kontrollerna kommer bara att få utföras i verksamhetslokaler och på andra ställen där arbetsgivaren bedriver sin verksamhet. Dock kommer inga kontroller att få genomföras i lägenheter som helt eller till övervägande del är avsedd som bostad.

Vid kontrollbesök kan myndigheten kräva att personal på plats kan identifiera sig och myndigheten kan även ställa frågor om verksamheten. Uppgifter som inhämtas vid kontrollbesöken kan sedan stämmas av mot uppgifter som lämnats i ansökan om stöd för korttidsarbete. Kontrollbesöken kan ske oannonserat.

Skattebrottsenheten kommer även få utökade befogenheter att utreda bedrägeribrott kopplade till korttidsarbete.

Vi berättar gärna med om att outsourca löner. Då håller vi reda på alla regler åt er.

Om formuläret nedan inte laddas kan du komma till det genom att klicka här.

Tags

Share

Feedback