Hoppa till huvudinnehåll
förmånsvärde miljöbil

Förmånsvärde för elbilar & andra miljöbilar

Uppdatering 8 november 2022

Klimatbonusbilens klimatbonus avskaffas, det gäller bilar som köps eller beställs efter den 8 november 2022.

---------------------

Du kan få ett nedsatt förmånsvärde för bilar som drivs med ett miljöanpassat drivmedel som exempelvis elbilar, gasbilar och laddhybridbilar. Miljöbilar har ofta ett högre nybilspris än konventionella bilar som inte drivs på miljöbränsle. Förmånsvärdet för en miljöbil kan då sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för en jämförbar konventionell bil. 

Bilförmån är en skattepliktig löneförmån som uppstår när anställda eller företagsägare använder företagets bil för privat körning. Läs mer om bilförmån här.

Laddning av elbil på arbetsplats är en skattepliktig förmån

Laddar du bilen på arbetsplatsen ska det beskattas som drivmedelsförmån. Hur värderar man förmånen av fritt drivmedel av el? Det är en uppgift som arbetsgivaren behöver ta reda på för varje bil, det beror på uppskattad åtgång av el per mil och marknadsvärdet på elen.

Förmånsbeloppet beror också på om det är fri el till en förmånsbil eller till en egen bil. Gäller det egen bil beräknas förmånen till belopp motsvarande marknadsvärdet, är det en förmånsbil beräknas förmånen till belopp motsvarande marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. Läs mer om Drivmedelsförmån på Skatteverkets hemsida.

Förmånsvärde

För elbilar, laddhybridbilar och gasbilar

I juli 2022 ändrades reglerna av nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar och laddhybrider som kan laddas från elnätet eller gasbilar. Denna lagändring gäller inte Elhybrider och etanoldrivna bilar. Beloppet på nedsättningen får inte överstiga 50 % av bilens nypris.

Schablonbelopp som ska användas vid nedsättning av bilförmånsvärde:
Elbil och vätgasbil: 350 000 kr
Laddhybrid: 140 000 kr
Gasbil: 100 000 kr

Räkna själv ut ditt förmånsvärde med Skatteverkets bilförmånsberäknare.

Nya miljöbilar våren 2021

Skatteverket har en lista över tillkomna miljöbilar med de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara bilar för våren 2021. Dock finns det många fall där det inte finns någon fastställd jämförbar bil och för att få en enhetlig beskattning fastställer Skatteverket dessa i allmänna råd. 

Önskar du hjälp med företagets ekonomi? Eller skatterådgivning. Kontakta oss

 
 
Tags

Share