Hoppa till huvudinnehåll
förmån elbil hybrid förmånsvärde miljöbil

Förmånsvärde för elbilar & andra miljöbilar

Du kan få ett nedsatt förmånsvärde för bilar som drivs med ett miljöanpassat drivmedel som exempelvis elbilar, gasbilar, laddhybridbilar och andra elhybridbilar. Miljöbilar har ofta ett högre nybilspris än konventionella bilar som inte drivs på miljöbränsle. Förmånsvärdet för en miljöbil kan då sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för en jämförbar konventionell bil. Vissa miljöbilar kan dessutom få ytterligare nedsättning som vi berättar mer om här.

Bilförmån är en skattepliktig löneförmån som uppstår när anställda eller företagsägare använder företagets bil för privat körning. Läs mer om bilförmån här.

Förmånsvärde

För elbilar, laddhybridbilar och gasbilar (extra nedsättning)

Nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar och laddhybrider som kan laddas från elnätet eller gasbilar (ej inkluderat gasol) sker i två steg.

1. Förmånsvärdet nedsätts till jämförbar konventionell bil utan miljödrivmedel.
2. Utöver det, nedsätts förmånsvärdet med ytterligare 40 procent, dock max 10 000 kronor. Detta gäller enbart till och med inkomstår 2020.

Övriga miljöbilar

Övriga miljöbilar är etanolbilar, elhybridbilar som inte kan laddas från elnätet och bilar som kan köras med gasol, rapsmetylester eller dylika miljöbränslen.

Nedsättningen av förmånsvärdet för dessa typer av bilar sker enbart i ett steg, det första steget som ovan. Det vill säga att förmånsvärdet nedsätts till jämförbar konventionell bil utan miljödrivmedel.

Bilar som tagits i trafik från och med den 1 juli 2018 har en lite annan beräkningsmodell för förmånsvärdet.

Bilens förmånsskatt ska generellt ingå som en delpost i förmånsvärdet.

Det är inte förmånsvärdet utan nybilspriset på miljöbilen som nedsätts till en nivå som motsvarar nybilspriset på en jämförbar konventionell bil. Den jämförbara konventionella bilens fordonsskatt kommer således inte att påverka miljöbilens förmånsvärde. I lag (2017:1212) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) framgår ändringar och övergångsbestämmelser.

Om en miljöbil har ett nybilspris som inte överskrider nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil medför det inte någon nedsättning av förmånsvärdet.

miljö klimat bil miljöbil elbil laddhybrid elhybrid gasbil förmånsvärde förmån

Nya miljöbilar våren 2019

Skatteverket har en lista över tillkomna miljöbilar med de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara bilar för våren 2019. Dock finns det många fall där det inte finns någon fastställd jämförbar bil och för att få en enhetlig beskattning fastställer Skatteverket dessa i allmänna råd. För bilar med tillverkningsår 2019 se SKV A 2018:35 avsnitt 2.3.

Behöver du rådgivning om ekonomi? Hör av dig till oss

Tags

Share