Hoppa till huvudinnehåll
Friskvård
Nyheter

Friskvårdsbidrag till att hyra utrustning

Friskvårdsbidrag till att hyra utrustning.

I juli uppdaterade Skatteverket vilka aktiviteter som man kan använda friskvårdsbidrag till. Ytterligare en nyhet är att man även kan använda bidraget till att hyra utrustning. Då reglerna tidigare varit strikta gällande att bidraget inte skulle kunna användas för utrustning bad jag en av våra skattekonsulter, Erik Strömberg, förklara hur man skulle tolka meningen ”Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta själva motionsaktiviteten exempelvis startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort samt hyra av den utrustning som krävs för att aktiviteten ska kunna utföras där och då.”

Får man använda friskvårdsbidraget för hyran av slalomskidor för att kunna åka utför?

 Ja så tolkar jag det (utrustning som krävs för att aktiviteten ska kunna utföras där och då).

Här kan man ju också tänka sig att arbetsgivaren betalar liftkortet direkt (=skattefri naturaförmån där det inte finns en max gräns på 5 000 SEK) och att friskvårdsbidraget till mindre del än 5 000 SEK används för att hyra utrustningen som krävs för att man ska komma igång med sin motionsaktivitet. Eller tvärtom, det viktiga blir att arbetsgivaren inte betalar ut ett friskvårdsbidrag på mer än 5 000 SEK, utan att i så fall vara medveten om skattekonsekvenserna. Arbetsgivaren kan ju också välja att vara mer generös än vad skattereglerna stipulerar som skattefritt. Här kan ju även kompensation från arbetsgivarens sida förekomma avseende anställds skattekostnad

men många vill undvika detta då även kompensationen blir föremål för skatt och administrationen kring detta kostar kraft hos en organisation (räkna fram extra bruttolön som efter skatt ska motsvara anställds egen skattekostnad).

Kan man använda friskvårdsbidraget för att hyra fiskespö, så man kan fiska?  

Här tycker jag att det bör vara möjligt att hyra utan att gränsen 5000 SEK överskrids med konsekvens att det blir förmånsbeskattning från första kronan. Här kan jag tänka mig att det blir lite rörigt om fisketuren också har inslag av båttur – guide etc. som angränsar mot privat turism som man skulle kunna tänka sig att betala för under sommaren utan att det ges bidrag från arbetsgivaren.

Här kan vi konstatera att SKV särskilt omnämner fiskekort och liftkort.

Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta själva motionsaktiviteten exempelvis startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort samt hyra av den utrustning som krävs för att aktiviteten ska kunna utföras där och då.

Som vi även skrev tidigare i somras utökades även bidrag till appar, läs hela texten här Utökade möjligheter att använda friskvårdsbidrag 2020.

Tags

Share