Hoppa till huvudinnehåll
Tillfälligt stöd för sänkta hyror
Nyheter

Hyresstöd förlängs igen

Uppdaterad nyhet 7 april 2021

Det statliga lokalhyresstödet förlängdes under första kvartalet 2021. Det föreslås nu även att förlängas för perioden 1 april till 30 juni 2021. Stödet infördes i april 2020 för att kompensera utsatta branscher genom att sänka lokalhyran för hyresgästen. Kompensation med 50 % gäller även dessa perioder, ni kan läsa längre ner från april 2020 hur man söker och hur det går till att söka hyresstödet. Regeringen har föreslagit denna förlängning men behöver ett godkännande från EU-kommissionen.

 

Nyhet april 2020

Tillfälligt stöd för sänkta hyror. Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader under corona till sina hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand, ansökan kan göras från 1 juli 2020.

Ett ytterligare stöd beslutades då coronaviruset snabbt har fått stora ekonomiska konsekvenser. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja dessa lokalhyresgäster har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för just dessa utsatta branscher.

Vem kan söka stödet för sänkta hyror?

Det är hyresvärden som gjort upp avtal om sänkt hyra av lokal med sin hyresgäst under perioden 1 april 2020 till och med 30 juni 2020 som kan söka stödet. Hyresgästen ska då ha varit verksam i en av de branscher som stöder gäller.

Vilka branscher som omfattas av stödet

Hotell, restaurang, butik är några av branscherna som det här stödet gäller men även konsumenttjänster som frisör och tandläkare.

Lista på vilka branscher som gäller kan du se här. De branscher som omfattas av stödet finns upptagna i förordningen i form av koder för svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI-koden är den kod för verksamhetsområde som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag.

Vad som krävs för att kunna få stöd i en hyressänkning

För att få stödet på hyressänkningen behövs:

  • Ett avtal om hyra av lokal, där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
     
  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
     
  • Överenskommelsen om rabatt på lokalhyra ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska gälla under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
     
  • I överenskommelsen ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Hur mycket är stödet?

Stödet kan ges med maximalt 50 % av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april 2020 till och med 30 juni 2020. Stödet kan inte bli högre än 25 % av den ursprungliga fasta hyran.

Hur, var och när ansökan man?

Det är hyresvärden som ska ansöka om stödet och det är ansvarig länsstyrelse som kommer att handlägga och ta beslut om stöd. Boverket har en e-tjänst där man ansöker.

Man kan ansöka om stöd från den 1 juli 2020 och till och med den 31 augusti 2020. Stödet betalas sen ut i anslutning med länsstyrelsens beslut.

Accountors löne- och redovisningskonsulter håller sig uppdaterade, kontakta oss gärna. Annars är det Länsstyrelserna som ansvarar frågor om stöd, handläggning, beslut och uppföljning. Och Boverket ansvarar för att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss

 
 
Tags

Share