Hoppa till huvudinnehåll
Inkomstdeklaration
Nyheter

Påminnelse om Inkomstdeklaration 1 för inkomståret 2018

Inkomstdeklaration 1 för inkomståret 2018

Nu är det snart dags att påbörja arbetet med deklarationen för 2018 års inkomster. Du som redan är kund hos oss på Accountor önskar vi att ni i början av april skickar/lämnar in underlag till Inkomstdeklaration 1 (privatpersoner, enskild firma, fåmansdelägare). Nedan följer exempel på uppgifter som vi kan behöva för att sammanställa deklarationen. Har ni frågor om deklarationer eller önskar blir kund hos oss,  välkommen att kontakta oss.

Förtryckta deklarationsblanketter

Från den 6 mars sänder Skatteverket ut de förtryckta deklarationsblanketterna (först via KIVRA och Myndighetspost). För att deklarationen ska hinna bli klar i tid är det viktigt att Ni med vändande post sänder förtryckta deklarationsblanketter och bilagor till Accountor. För att underlätta processen föredrar vi att Ni undertecknar deklarationen innan ni skickar den till oss.

Ni som har deklarationer som inte behöver kompletteras/ändras ombedes att själva underteckna och lämna deklarationen till Skatteverket innan den 2 maj 2019. Det framgår av kontrolluppgifter till deklarationen om den behöver kompletteras eller ej. Om det föreligger oklarheter rörande detta ombeds ni att kontakta Accountor.

Exempel på underlag till inkomstdeklaration:

 • Årsbesked och K4-underlag
 • Deklarationsuppgifter fondkonton
 • Kontrolluppgift på utländska kapital- och pensionsförsäkringar
 • Uppgift om omkostnadsbelopp för sålda värdepapper där anskaffningsvärdet ej framgår av årsvärdepappersförteckningen eller K4-underlag
 • Uppgift om eventuellt gjorda fyllnadsbetalningar avseende inkomstår 2018
 • Uppgift om eventuell avkastning av tillgångar utomlands, t. ex ränta och utdelning
 • Uppgift om övriga inkomster som ej är förtryckta
 • Uppgift om skuldräntor och övriga kostnader Ni önskar avdrag för
 • Uppgifter rörande eventuellt såld fastighet eller bostadsrätt
 • Uppgift om eventuellt erlagd F-skatt och/ eller särskild A-skatt
 • Senaste skattekontobeskedet
 • Kontrolluppgift från Depå
 • Kopia på senaste inkomstdeklarationen gäller ej om Accountor upprättade denna 2018 för inkomstår 2017.

Mer information och deklarationer hittar du på Skatteverkets hemsida.

Hör av dig om du vill veta mer

Tags

Share