Hoppa till huvudinnehåll
Slutavstämning korttidsarbete
Nyheter

Korttidsarbete 2021

Uppdaterad nyhet 14 maj 2021

Korttidsarbetsstödet föreslås av Regeringen förlängas över 1 juli-30 september 2021, föreslaget förväntas börja gälla 29 juni 2021. Du söker som tidigare korttidsarbetsstödet via tillväxtverket. Avstämningsförfarandet blir på samma sätt som tidigare stöd som är gällande fram till 30 juni. Vilket innebär att avstämningen görs i efterhand men med en fördröjning. 

 

Tider att hålla koll på inför ansökan om korttidsarbete 2021

När du gör din ansökan kan du om du behöver söka stöd för fyra månader retroaktivt. Exempel på vilka månader du kan söka stöd för beroende på när du gör ansökan:

 • Ansöker i mars eller april: Stöd kan sökas från 1 december 2020 till 31 maj 2021.
 • Ansöker i maj: Stöd kan sökas från 1 januari till 30 juni.
 • Ansöker i juni: Stöd kan sökas från 1 februari till 30 juni.
Korttidsarbete 2021
Korttidsarbete 2021 lönepodden

Lönepodden gästas av Accountors Sofia Ingemarsson

Uppdaterad 26 mars 2021

Nya ansökningen av korttidsarbete öppnar redan 29 mars 2021. Lönepoddens senaste podd reder ut vad som gäller. Accountors proffsiga lönekonsult Sofia Ingemarsson gästar programmet. De tar upp hur nya ansökningen av korttidsarbete skiljer sig från det tidigare stödet och om det blir förändringar i lönehanteringen. Det tipsar även om en excel-fil som finns att ladda ner som kan underlättar arbetet. Gäster är Pia Högset, Tillväxtverket och Sofia Ingemarsson, Accountor. Zennie Sjölund, Srf konsulterna, är Katarina Sands bisittare.

Uppdaterad 5 mars 2021

Korttidsarbete har gjort att många löntagare inte blivit av med jobbet och att företagen har kunnat behålla viktig arbetskraft. Nu vill regeringen förlänga möjligheten för företag att använda förstärkt korttidspermittering upp till 80 procent i ytterligare en månad, beslut tas 29 mars. Vilket innebär att nyheten om förstärkt korttidsarbete nedan från januari 2021 gäller även för april.

Uppdaterad 19 jan 2021

Förslag på förlängt och förstärkt korttidspermittering, vilket ger utökad möjlighet till korttidsarbete. Upp till 80 % ska arbetstiden för anställda i företag kunnas minskas med. Det är med anledning av den nya tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft 10 januari 2021 som detta utökas. Företag som fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter ska då kunna ta till denna förstärkta korttidspermittering. Det krävs inte att företaget blivit drabbad av eventuella begränsningar av nya pandemilagen. 

Tidigare korttidspermittering på 20, 40 och 60 % ligger fortfarande kvar. Vid korttidsarbete på 80 % behåller den anställda 88 % av ordinarie lön, arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 %. Staten står för 75 % av kostnaden för arbetstidsminskningen. Tillväxtverket hanterar dessa ärenden och uppdaterar sin hemsida hela tiden.

Övrigt om förslaget: förlängd och förstärkt korttidspermittering

Förutom förslaget om 80 % föreslås som meddelats tidigare;

 • Tidsgränsen och karenstid som vanligtvis reglerar hur lång tid företaget kan beviljas korttidspermittering tas bort under perioden: 1/12 2020-30/6 2021. Vilket innebär att företag kan använda stödet i upp till ytterligare 7 månader, längst till och med 30/6 2021. Företag som nyttjat stödet tidigare kommer även kunna gå in i systemet igen från och med 1/12 2020.
   
 • Stärkta stödet gäller till halvårsskiftet 2021. December-mars är subventioneringsgraden 75 % (samma subventioneringsgrad som under 2020). April, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 %.
   
 • För att förhindra missbruk av stödet införs krav på att lämna ett yttrande från en revisor i samband med ansökan för arbetsgivare som får stöd baserat på en lönesumma som överstiger 400 000 kronor i månaden. 
   
 • Tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar. 

Regeringens förslag om förlängd och förstärkt korttidspermittering ska börja gälla 15 februari 2021, det tillämpas från 1 december 2020. Arbetstidsminskning med 80 % tillämpas dock först från och med 1 januari. 

Korttidsarbete 2021

Uppdaterad 12 nov 2020

Förlängning korttidsarbete 2021. Korttidsarbete förlängs beslutades den 9 november, där stödet kan beviljas till och med den 30 juni 2021. Förlängningen kombineras med en striktare hantering. Tillväxtverket hanterar ärendena.

 • Subventionsgraden uppgår till fortsatt 75 % av arbetstidsförkortningen fram till 31 mars 2021.
 • Perioden 1 april-30 juni 2021 uppgår subventionsgraden till 50 %.
Förlängt korttidsarbete 2021

Nedan nyhet från juni 2020

1 juni träder dessa åtgärder ikraft angående korttidsarbete

Idag 1 juni träder flera åtgärder ikraft, de presenterades i den sjätte extra ändringsbudgeten som publicerades den 14 maj.

Stödet för korttidsarbete utökas nu med ytterligare nivå på 80 %

Idag 1 juni införs ytterligare en nivå för arbetstids- och löneminskning. För stödmånader som infaller under perioden 1 maj-31 juli, införs en fjärde nivå där arbetstagarens arbetstidsminskning uppgår till 80 % och dennes löneminskning uppgår till 12% av ordinarie lön.

Tidigare i år infördes systemet för korttidsarbete och trädde ikraft den 7 april 2020. De tre tidigare nivåerna som infördes var 20, 40 och 60 %. Arbetstagarens löneminskning uppgår då till 4, 6 respektive 7,5 %. Och gäller från den 16 mars 2020.

Korttidsarbete innebär att den anställde tillfälligt går ner i både arbetstid och lön. Arbetsgivaren kan ansöka om stöd för korttidsarbete och därmed kompenseras för en del av lönekostnaden.

Stöd lämnas nu enligt de fyra fasta nivåer för arbetstids- och löneminskning. Vid varje nivå står staten för en tredjedel av lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter för den uteblivna arbetstiden.

Avstämningsansökan är framflyttad till 16/6
Tre månader efter att din ansökan om korttidsarbete har godkänts ska du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. Tillväxtverket har via sin hemsidan meddelat att de flyttar fram möjligheten att göra avstämningsansökan i juni till 16-30/6. 

Skärpt kontroll ska få göras av Skatteverket och tillväxtverket i och med korttidsarbete

Skatteverket och tillväxtverket ska få genomföra kontrollbesök för att kontrollera att rätt till stöd föreligger för företag som ansökt eller beviljats stöd för korttidsarbete.

Kontrollerna kommer bara att få utföras i verksamhetslokaler och på andra ställen där arbetsgivaren bedriver sin verksamhet. Dock kommer inga kontroller att få genomföras i lägenheter som helt eller till övervägande del är avsedd som bostad.

Vid kontrollbesök kan myndigheten kräva att personal på plats kan identifiera sig och myndigheten kan även ställa frågor om verksamheten. Uppgifter som inhämtas vid kontrollbesöken kan sedan stämmas av mot uppgifter som lämnats i ansökan om stöd för korttidsarbete. Kontrollbesöken kan ske oannonserat.

Skattebrottsenheten kommer även få utökade befogenheter att utreda bedrägeribrott kopplade till korttidsarbete.

Vi berättar gärna mer om att outsourca löner. Då håller vi reda på alla regler åt er.

Tags

Share