Hoppa till huvudinnehåll
Lättnader a-kassan företagare
Nyheter

Förlängning av lättnader i a-kassan för företagare

Lättnader a-kassan företagare. I våras beslutades om ökade möjligheter till a-kassa för företagare. Åtgärderna förlängs i ett år, till och med 2021.

Det är många egenföretagare som drabbas hårt nu under pandemin. Exempelvis är kultur- och mediesektorn branscher där många är verksamma som frilansare med eget företag som anlitas av olika uppdragsgivare. Det är exempel på branscher där uppdragen nästan helt försvunnit under pandemin.

Om företaget läggs vilande kan företagare få arbetslöshetsersättning. Regeringen beslutade redan i våras om att tillfälligt utöka företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning genom en utökad möjlighet att lägga företaget vilande, vilket de nu har förlängt. I det ordinarie regelverket ska det gå minst fem år efter att ett företag återupptagit verksamheten efter att ha varit vilande, innan ett nytt uppehåll kan göras. I annat fall behöver verksamheten ha upphört definitivt för att en företagare ska kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.

Med anledning av pandemin beslutades att uppehåll i verksamheten som görs under 2020 inte ska beaktas vid prövningen av femårsregeln. Beslutet innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.

Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att utföra några begränsade uppgifter i sin verksamhet och ändå få arbetslöshetsersättning. Det gäller att det blev tillåtet med uppdatering av webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftade till att senare kunna återuppta verksamheten. Denna tillfälliga regel förlängs också till att gälla under år 2021.

Det var flera åtgärder som förlängdes av Regeringen 9 november. Vi har skrivit om några av dess som gäller er företagare:

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!

Tags

Share