Hoppa till huvudinnehåll
De nya reglerna runt friskvårdsbidrag - Accountor
Nyheter

Mer detaljerad information om de nya reglerna runt friskvårdsbidrag

I samband med att Skatteverket tog bort golf, slalom mm från den tidigare ”förbjudna listan” så genomfördes även en annan förändring som inte har framgått lika tydligt.

Skatteverket skiljer numer på om det är en sk naturaförmån eller ett friskvårdsbidrag. En naturaförmån uppkommer om arbetsgivaren erbjuder friskvårdsaktiviteten i egna lokaler eller i särskilt angivna lokaler som arbetsgivaren direkt betala för. Om den anställde själv gör ett utlägg för en friskvårdsaktivitet och sedan blir ersatt av arbetsgivaren mot uppvisande av kvitto så definieras det som ett friskvårdsbidrag. Ett friskvårdsbidrag får uppgå till max 5 000 kr för att vara skattefritt. En naturaförmån däremot har ingen beloppsgräns för att vara skattefri.

 

Exempel:

X AB är ett mindre bolag i Stockholm som alltid brukar erbjuda sina anställda ett träningskort kort som skattefri friskvårdsförmån. Flera av de anställda väljer att köpa ett årskort på gymkedjan SATS, vilket i Stockholm kostar ca 7 000 kr. X AB har ersatt sina anställda för utgiften mot uppvisande av kvitto. Tidigare år har det inte funnits någon beloppsgräns utan årskorten har utgjort en skattefri förmån för de anställda såväl som en avdragsgill kostnad för X AB eftersom 7 000 kr har ansetts som en normal kostnad för ett träningskort på orten.

För att X AB ska kunna fortsätta att erbjuda sina anställda friskvård för 2018 under samma villkor som tidigare så måste arbetsgivare själv betala träningskorten direkt, dvs med företagskortet.  Om de anställda själva betala korten för att sedan ersätts av bolaget så kommer endast utgifter upp till 5 000 kr att räknas som en skattefri förmån respektive avdragsgill utgift för bolaget. Överskridande belopp kommer att betraktas som en skattepliktig förmån, dvs beskattas som lön.

Det är viktigt att tänka på att även om naturaförmånen inte har en beloppsgräns så måste friskvårdsaktiviteten fortfarande vara av enklare slag. Det är till exempel inte möjligt för arbetsgivaren att erbjuda ett träningskort på ett gym där det även ingår  t ex frukost, fria handdukar, hudvårdsprodukter etc.

Ytterligare en viktig aspekt som framkommer i ställningstagandet är att en friskvårdsaktivitet som kostar 1 000 kr eller mer för ett tillfälle inte kan räknas som friskvårdsaktivitet av enklare slag. Det går t ex inte att få en greenfee avgift om 1 200 kr  för ett speltillfälle som en skattefri personalvårdsförmån.

Här är en länk till Skatteverkets ställningstagande».

Share