Hoppa till huvudinnehåll
Nedstängningsstöd
Nyheter

Nedstängningsstöd förstärks med lönekostnaderna

Uppdaterad nyhet 2 mars 2021

Regeringens tidigare nedstängningsstöd förstärks med att lönekostnader kommer att räknas som en fast kostnad. Vilket innebär att lönekostnaden omfattas av nedstängningsstödet, så länge de inte de tidigare kompenserats för det. Pressmeddelandet om att: även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet

Nyhet 25 jan 2021

Nedstängningsstöd - nytt stöd föreslås för företag som drabbas vid eventuella beslut om nedstängning enligt nya pandemilagen. Upp till 100 % av sina fasta kostnader kommer kunna ersättas till företag som förhindras att bedriva verksamhet enligt nya pandemilagen.

Nya nedstängningsstödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man får rätt till. Stödet ska gälla den tid pandemilagen är i kraft.

Stödet är för de företag som blir förhindrade att bedriva sin verksamhet om pandemilagen sätts i kraft och som på grund av det tappar sin omsättning. Stödet gäller de som tappat minst 30 % av sin omsättning. Företagen ska kunna få 100 % av sina fasta kostnader ersatta, taket är 75 miljoner kronor per företag och månad.

Nedstängningsstödet kräver statsstödsgodkännande av EU-kommissionen vilket gör att ändringar kan ske i utformningen. Tidigast kan stödet komma igång i början av april, men då retroaktivt om regeringen tagit beslut om nedstängningar.

Mycket att hålla reda på? Outsourcing är en lösning - kontakta oss.

Tags

Share