Hoppa till huvudinnehåll
Yrityskauppa

Omställningsstöd baserat på omsättningstapp

Omställningsstöd är ytterligare en stödåtgärd riktad till företag som tappat stora delar av sin omsättning till följd av Corona pandemin presenterades av regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna den 30 april. Stödet kan sökas till och med den 31 augusti 2020. Här har vi sammanställt information om förslaget.  (Denna artikel är uppdaterad med information i augusti). 

Regeringen hoppas att fler företag, med hjälp av stödet, ska kunna överleva och få möjlighet att anpassa sin verksamhet för de nya förutsättningar som råder. Tanken är att många företag kan komma att behöva ställa om sin produktion och sina leveranser. Då det kan bli så att Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om bl.a. social distansering och reserestriktioner blir mer långvariga.

Stödet efterliknar liknande stödåtgärder som redan finns i Norge och Danmark. Stödet riktar sig till alla företag, oavsett bransch. Även föreningar och ideella organisationer omfattas av stödet Regeringen räknar med att 180 000 företag kan komma i fråga för omställningsstödet.

Hur är omställningsstödet utformat? 

Omställningsstödet kan sökas för företag som haft en minskad omsättning under mars och april 2020 jämfört med omsättningen i mars och april 2019. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft. Det kommer variera mellan 22,5 och 75 % av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Taket för omställningsstödet är 150 miljoner kr per företag. Omställningsstödet är ett stöd och behöver inte betalas tillbaka eftersom det inte är ett lån eller ett uppskov.

Som fasta kostnader räknas exempelvis lokalhyra och leasingkostnader. Stödet beräknas endast bakåt för månaderna mars och april 2020.

Omställningsstöd - några exempel på beräkning

Under presskonferensen där stödet presenterades lyfte regeringen fram tre exempel för att illustrera hur omställningsstödet kommer att beräknas. Exemplen gäller tre företag med olika nivå av fasta kostnader. Beräkningarna gjordes på om de tappat 50- respektive 90 procent av sin omsättning i mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Skatteverket har en hjälp för uträkningen här

Exempel 1

Företag 1 har fasta kostnader, utöver lönekostnader, om 250 000 kr per månad. Totalt har företaget fasta kostnader om 500 000 kr för månaderna mars och april 2020. Om företaget tappar 50 procent av sin omsättning i mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019 blir subventionsgraden 37,5 procent. Det ger 187 500 kr vilket motsvarar ¾ av det omsättningstapp som företaget haft. Om samma företag  i stället tappar 90 procent av sin omsättning i mars och april 2020 blir subventionsgraden 67,5 procent och stödnivån ökar därmed till totalt 337 500 kr för månaderna.

Exempel 2

Företag 2 har fasta kostnader, utöver lönekostnader, om 2 miljoner kr för mars och april 2020. Stöd faller då ut med 750 000 kr vid ett omsättningstapp om 50 procent och med 1 350 000 kr vid ett omsättningstapp på 90 procent.

Exempel 3

Företag 3 har fasta kostnader, utöver lönekostnader, om 300 miljoner kr för mars och april 2020. Om företag 3 tappar 50 procent av sin omsättning i mars och april jämfört med i fjol hamnar subventionsgraden på 112,5 miljoner. Om företaget tappar 90 procent av sin omsättning blir subventionsgraden 150 miljoner kr och företaget slår därmed i taket för omställningsstödet.

Regeringen kommer att återkomma med närmare beskrivning av hur stödet är utformat och hur subventionsgraden kommer att beräknas.

Subventionsgrad omställningsstöd maj 2020

Vilka villkor finns det för att få del av omställningsstöd?

  • Företaget behöver ha en omsättning överstigande 250 000 kr för det senaste räkenskapsåret.
  • Gjort ett omsättningstapp, orsakad av spridningen av covid-19, om minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med samma period 2019.
  • Ska inneha F-skatt.
  • Företaget ska bedriva näringsverksamhet i Sverige. Så gäller även utländska företag med fast driftställe i Sverige.
  • Precis som vid korttidsarbete finns krav att företaget inte får vara i rekonstruktion, vara på obestånd eller ha skatteskulder.
  • Företaget får inte ha gjort vinstutdelning. Gäller från mars 2020 ända till juni 2021.

Hur får jag del av stödet?

Skatteverket handlägger ansökningar och gör utbetalningarna av omställningsstödet. Det är även Skatteverket som ansvarar för kontroller av att företagen som tar del av stödet uppfyller kraven. Regeringen kommer att återkomma med mer information om hur företag ska gå tillväga för att ansöka om stödet.

När går stödet att söka? 

Det går att söka stödet från den 22 juni till och med den 31 augusti 2020. Ansökan görs via en ny tjänst i Mina sidor på skatteverket.se. 

Kan stödet kombineras med andra stödåtgärder i regeringens krispaket?

Stödet ska vara möjligt att kombinera med andra stödåtgärder så som korttidsarbete och nedsatta arbetsgivaravgifter. Eftersom stödet beräknas på de fasta kostnader som företaget faktiskt har haft under mars och april 2020 så kommer det företag som t.ex. förhandlat ned sin hyra få räkna av motsvarande belopp från sina fasta kostnader för perioden.

På Accountor försöker vi stötta våra kunder gällande sådant som är aktuellt, dessutom vill vi hjälpa våra kunder dra nytta av den moderna, digitala tekniken för sin redovisning, lönehantering och HR

Välkommen att kontakta oss

Tags

Share