Hoppa till huvudinnehåll
Prisbasbelopp 2021
Nyheter

Prisbasbelopp för 2021 höjs 300 kronor

Prisbasbelopp 2021.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället. SCB (Statistiska Centralbyrån) gick ut med beräkningen för 2021 den 14 juli. SCB har gjort beräkningen för 2021 till 47 600, 300 kronor högre än 2020. Det förhöjda prisbasbeloppet beräknades till 48 600 kronor. Det är SCB som gör beräkning på prisbasbeloppet som regeringen sen fastställer.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), visar prisutvecklingen i samhället och används för många olika beräkningar. Prisbasbelopp kallades tidigare basbelopp. SCB beräknar detta på uppdrag från regeringen, vilket de beräknar om årligen för att följa inflationen. Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex (KPI), som i sin tur mäter prisutvecklingen för privatkonsumtionen i Sverige.

Prisbasbelopp används till exempel inom skattesystemet och socialförsäkringen. Förhöjt prisbasbelopp används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler.

 

Vad berörs av prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet styr många olika beräkningar, exempelvis

  • SGI – Sjuk- och föräldrapenning
  • Deklarationsplikt
  • PGI – lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Bilförmånsvärde
  • Sociala avgifter för idrottsutövare
  • Skattefritt inrikes traktamente
  • Direktavdrag för inventarier av mindre värde
  • Används i många avtal, medlems- och serviceavgifter

 

Förhöjd prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet beräknas som prisbasbeloppet av SCB med uppdrag av regeringen som sen fastställer det. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2021 är beräknat till 48 600 kr, 300 kr högre än det förhöjda prisbasbeloppet för 2020 som är 48 300 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av:

  • högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet. Personer födda före 1938 omfattas helt av det gamla pensionssystemet. Personer födda 1938-1953 successivt mer och mer från det nya pensionssystemet.

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet används för beräkningar i det nya pensionssystemet och ska återspegla inkomstutvecklingen för förvärvsarbetande i landet. Pensionsmyndigheten gör beräkningen och regeringen fastställer. Beräkning för 2021 förväntas komma i oktober 2020.

Exempel på vad som styrs av inkomstbasbelopp:

  • PGI – högsta pensionsgrundande inkomst

Kontakta oss så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med

Om formuläret nedan inte laddas kan du komma till det genom att klicka här.

Tags

Share