Hoppa till huvudinnehåll
Riksbanken lånar ut

Riksbanken stöttar coronadrabbade företag

Riksbanken stöttar coronadrabbade företag. Spridningen av coronaviruset ställer till det för många företag. Att viruset ger negativa effekter hos företag ser vi redan. Det ger olika effekt beroende på vilken bransch man verkar inom. För att minska risken att livskraftiga företag slås ut beslutades det igår på ett extrainsatt möte att Riksbanken lånar ut pengar. De lånar, via bankerna, ut upp till 500 miljarder kronor till icke-finansiella företag verksamma i Sverige för att säkerställa kreditförsörjningen. De är även förberedda på fler åtgärder om det kommer att behövas.

”Turbulensen på finansmarknaderna gör att företag, som i grunden är livskraftiga, kan få svårt att finansiera sig. Då är det viktigt att bankerna fortsätter att förse företagen med lån så att kreditförsörjningen inte hotas. Åtgärderna i det här läget ska ses som en form av försäkring som gör att svenska företag – särskilt små och medelstora – kan känna trygghet kring att kreditförsörjningen kommer att fungera”, säger Stefan Ingves.

Viktigt att kreditförsörjningen i landet fungerar

Riksbanken kan vidta olika åtgärder för att begränsa effekterna på ekonomin som pandemin orsakar. Till att börja med är det viktigt att kreditförsörjningen i Sverige fungerar, därför blir första steget att låna ut pengar till bankerna.

Lån till banker för att säkra vidare utlåning till företag

Bankerna får låna till fördelaktig ränta och Riksbanken kommer följa upp det så att företagen får ta del av dessa lån. De skriver om hur det går till i sitt pressmeddelande. (länk) Skulle produktion och efterfrågan minska sjunker intäkterna, då är det läge att låna pengar över den oroliga perioden. Riksbanken följer utvecklingen, viktigt nu är som sagt att kreditförsörjningen fungerar. Vilka ytterligare åtgärder som kan bli aktuella får behovet utvisa.

Accountor har kunder inom alla branscher och följer utvecklingen noga. Vi har företagsrådgivare, skatterådgivare och rådgivare inom bolagstjänster om du har frågor. Välkommen att höra av dig!

Har du frågor om våra tjänster? Kontakta oss gärna

Tags

Share