Hoppa till huvudinnehåll
man smiling
Nyheter

Kundförluster – särskild bedömning under Covid-19

Särskild bedömning kundförluster. Många företag påverkas ekonomiskt nu under pandemin. Vilket kan innebära att företag inom alla branscher under nuvarande situation inte kan betala sina leverantörer. Skatteverket har därför kommit ut med en särskild bedömning avseende kundförluster.

Den tärande likviditeten i många bolag under pandemin gör att många leverantörer inte får in sina pengar i tid

Skatteverket har kommit ut med en särskild bedömning avseende kundförluster som ger möjlighet att bokföra av kundförluster även om bolaget ännu inte trätt i konkurs.

Skatteverket anser därför att det under den nu pågående pandemin får anses sannolikt, och därmed kan antas, att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Köparen är en beskattningsbar person.
  • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 - den 31 december 2020.
  • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Under dessa omständigheter får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust även om hen inte på något annat sätt har visat att köparen i fråga saknar betalningsförmåga. Om säljaren senare får helt eller delvis betalt från köparen är säljaren skyldig att åter redovisa skatten på den del av betalningen som har kommit in.

Covid-19-pandemin påverkar många företag ekonomiskt

Den pågående pandemin påverkar många företag ekonomiskt. Många företag har fått en kraftigt minskad försäljning vilket kan leda till att de får problem med att betala sina leverantörer.

Skatteverket skriver mer om det här.

Accountor följer regeringens alla åtgärder angående pandemin. Coronainformation för företag tycker vi är viktig att göra tillgänglig därför skriver vi om alla åtgärder som kommer. Vi vet inte än hur pandemin kommer att påverka vårt samhälle och våra företag. Det vi vet är att många företag redan har påverkats eller kommer att påverkas inom en snar framtid. Accountor vill att så många företag som möjligt ska klara sig igenom denna period så bra som möjligt. För att det ska bli enklare att hitta den information som finns tillgänglig försöker vi samla den här.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa er! Kontakta oss så berättar vi mer.

Tags

Share