Hoppa till huvudinnehåll
Skattefri Coronagåva
Nyheter

Skattefri Coronagåva får höjt värde

Den skattefria Coronarelaterade gåvans värde har höjts för år 2021. För år 2020 var värdet 1000 kronor. För inkomstår 2021 blir det nu en höjning till 2000 kronor, vilket blir det värde en gåva som arbetsgivare i Sverige kan ge till en anställd utan skattekonsekvenser. Det vill säga det blir ingen tvingande förmånsbeskattning att hantera (där många anställda annars får betala ca 50% i skatt av gåvans värde), inte heller blir det några sociala avgifter för arbetsgivaren att betala.

Denna gåva är en skattefri gåva som är utöver de redan existerande, lagreglerade skattefria gåvorna som vi känner igen som julgåva, minnesgåva och jubileumsgåva.

För denna coronarelaterade gåva som är skattefri upp till 2000 kronor, så anges även särskilt att de anställda kan få denna gåva som ett presentkort på restauranger och butiker och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Vi fick en fråga om den skattefria coronagåvan är begränsad till att vara en enda gåva

Erik Strömberg, Senior Tax Advisor svarar:

Julgåva har en begränsning i så måtto att den måste ges vid jul och om den överstiger 500 kr under 2021 (höjt från 450) så blir hela beloppet skattepliktigt.

Coronagåva kan ges när som helst under 2021 och vid flera tillfällen om man så vill (exempelvis Coronagåva 4 ggr a 500 SEK). Om man under 2021 ger en gåva, eller flera som rubriceras som ”Coronagåva” och beloppet totalt blir 2 100 kr så blir skattekonsekvensen att 100 kr ska tas upp som skattepliktigt belopp för den anställde, på vilket  soc. avgifter 31,42% också ska betalas av företaget (2000 kr hanteras som skattefritt belopp).

Jag tror att presentkort normalt sett fungerar så att det exempelvis kan vara ett presentkort ICA som endast kan användas för köp av mat, eller om det gäller en restaurang att det är endast mat/dryck som man får. Endast om det gäller ett presentkort som kan innebära att lite växel kommer tillbaks då presentkortet används blir att betrakta som  fullt ut skattepliktigt efter principen att presentkort i detta sammanhang inte ska kunna bytas till pengar.

Läs mer om skattefria gåva 2021.

 

Nyhet 11 feb 2021

Skattefri julgåva höjd från 450 kronor inklusive moms till 500 kronor för inkomstår 2021. Vad gäller skattefri ”Coronagåva” som arbetsgivaren under inkomstår 2020 kunde lämna till anställda utan skattekonsekvenser i form av förmånsbeskattning, i kombination med julgåva (totalt skattefri gåva till anställda 1 450 kronor), så finns ännu inget beslut om s.k. skattefri ”Corona gåva” även för inkomstår 2021.

Via denna länk så ser man alla skattefria gåvor till anställda som Skatteverket uppdaterat för inkomståret 2021.

 

 

Tidigare nyheter som ENDAST gäller 2020

I år (2020) kan du som företagare agera extra generös tomte - om alla har varit snälla såklart!

Skatteverket gick tidigare i år ut med en tillfällig skattefrihet för gåvor (se nedan). Vilken går, om företaget har möjlighet ekonomiskt, att kombinera med de ursprungliga 450 kr för julgåva, vilket innebär att gåvor upp till 1450 kr (inkl. moms) kan ges per person. Om man inte nyttjat de 1000 kr tidigare under 2020. Tanken med de 1000 kr var att detta skulle gälla endast vårdpersonal men pga svårigheter att avgränsa mot annan verksamhet så utvidgar SKV skattefrihet tillfälligt för gåva (1000 kr - Corona relaterad gåva).

  • Enligt Skatteverket får gåva vid jul ges för max 450 kr (inkl. moms).
  • Företaget får lyfta moms och dra av kostnaden för gåvan, skulle summan överstigas måste mottagaren betala förmån på hela beloppet och den blir inte avdragsgill.
  • Gåvan ska vara just en gåva, inte rena pengar eller något ska kan bytas mot pengar.
     

 

Tidigare nyhet, från 20.06.03

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

För att ge möjlighet att visa extra uppskattning till sin personal under dessa svåra omständigheter är det tillfällig skattefrihet att ge gåva från 1 juni. Syftet med denna tillfälliga skattefrihet är också att stimulera ökad konsumtion. 

Tillfällig skattefrihet för gåvor 2020

En tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren gäller under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020, på gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet träder i kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till och med 31 december 2020.

Om gåvan är värd mer än 1 000 kronor så beskattas den del som överstiger 1 000 kronor. Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.

Gåvor som lämnas i pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

Syftet är att skattefriheten för gåvor är ett sätt att stimulera ökad konsumtion. Man vill också underlätta för arbetsgivare som vill visa sin personal extra uppskattning under extra svåra omständigheter. Skattefriheten kommer inte att omfatta gåvor i form av pengar. Gåvan måste ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda.

 

Vad gör Accountor gentemot våra kunder:  Istället för att köra en extra lönekörning för att rätta detta retroaktivt så kan vi/ eller du som kund gå direkt in på Skatteverkets sida och rätta där. Hos berörd personal kommer rättningen synas först i deklarationen och de kommer få tillbaka pengarna nästa år. För de kommande månaderna, från och med juni korrigerar Accountor detta direkt vid lönekörningen.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Hjälp av komma igång med outsourcing av lön eller redovisning?

Tags

Share