Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Slopad skattefrihet för förmån av halso-och sjukvård

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

För några dagar sedan beslutade riksdagen att privat hälso- och sjukvård inte längre ska vara en skattefri förmån. Lagändringen träder i kraft redan den 1 juli. Du som egenföretagare eller arbetsgivare bör alltså snarast se över företagets förmånspaket, om du inte redan gjort det.

Marginell skillnad för bolaget, men kännbart för den anställde

Företaget ska från den 1 juli beräkna och betala arbetsgivaravgift på vårdförmåner, men företaget får nu också göra inkomstskattemässiga avdrag för kostnaderna. Skillnaden i kostnad för företaget blir därför marginell. Men för anställda kan förändringen bli kännbar - en skattekostnad på 30-50 % av förmånsvärdet (beroende på personens inkomstnivå).

Även försäkringar inkluderas i lagändringen

Utöver direkta kostnader för vård omfattar lagändringen även sjukförsäkringar och olycksfallsförsäkringar som tecknas i samband med anställning. Förmånen för de senare värderas till kostnaden som arbetsgivaren haft för att införskaffa försäkringen.

Förebyggande satsningar mer fördelaktigt

Lagändringen innefattar inte företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering. Förändringen kan därmed öka incitamenten för arbetsgivare att satsa på mer förebyggande åtgärder, som ökat friskvårdsbidrag eller ergonomiska insatser.

Här hittar du lagförslaget i sin helhet »

Nyfiken på våra tjänster?

Tags

Share